Javna savjetovanja

U okviru javnih savjetovanja mogu se iznijeti mišljenja o području primjene, prioritetima i dodanoj vrijednosti djelovanja EU-a kad je riječ o novim inicijativama, ali i o evaluacijama postojećih politika i propisa.

https://ec.europa.eu/info/consultations_hr