VINDON d.o.o., farma za tov purana "Delovi", Općina Virje