Farma peradi 'Goji-Pile', Stanetinec, Općina Štrigova