Dozvole i odobrenja

Sukladno članku 84. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom pravna i fizička osoba – obrtnik može, nakon što ishodi dozvolu za gospodarenje otpadom započeti i obavljati djelatnost sakupljanja, oporabe, zbrinjavanja odnosno druge obrade otpada.

Za podnošenje zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom koriste se obrasci propisani Pravilnikom o gospodarenju otpadom :

Registar dozvola za gospodarenje otpadom dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva.