Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske

Strategija održivog razvoja Republike Hrvatske usvojena je u Hrvatskom saboru 20. veljače 2009. (NN 30/2009) za desetogodišnje razdoblje i sadrži analizu postojećeg gospodarskog, socijalnog i okolišnog stanja te utvrđuje smjernice dugoročnog djelovanja. Strategija sadrži temeljna načela i mjerila za određivanje ciljeva i prioriteta u promišljanju dugoročne preobrazbe prema održivom razvitku Republike Hrvatske. U Strategiji je identificirano osam ključnih izazova na kojima Hrvatska mora raditi radi postizanja održivog razvitka:

  1. poticaj rasta broja stanovnika RH;
  2. okoliš i prirodna dobra;
  3. usmjeravanje na održivu proizvodnju i potrošnju;
  4. ostvarivanje socijalne kohezije i pravde;
  5. postizanje energetske neovisnosti i rasta učinkovitosti korištenja energije;
  6. jačanje javnog zdravstva;
  7. povezivanje RH;
  8. zaštita Jadranskog mora, priobalja i otoka.

Ističe se da je pretpostavka za održivi razvoj uspostava učinkovite uprave, ulaganje u znanje i istraživanje te da je ulaganje u obrazovanje za održivi razvitak preduvjet za nužne promjene i postizanje ciljeva održivog razvitka.