Projekt CroAdapt2

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Regionalni centar zaštite okoliša – Ured za Hrvatsku (REC Hrvatska) i Baltički forum za okoliš iz Njemačke (BEF Njemačka) pokrenuli su projekt CroAdapt (srpanj 2014. - prosinac 2015.). Projekt vrijedan 87.713 EUR financiralo je njemačko Savezno ministarstvo okoliša, zaštite prirode, graditeljstva i nuklearne sigurnosti, a njegovi će rezultati poslužiti kao preporuke u procesu izrade Strategije prilagodbe klimatskim promjenama za Republiku Hrvatsku i Akcijskog plana. Projekt je pružio ekspertnu i tehničku podršku Ministarstvu zaštite okoliša i prirode putem provedbe i sistematizacije rezultata konzultacija s lokalnim i regionalnim dionicima kroz devet regionalnih radionica. Također, Istočna Slavonija prepoznata je kao regija prioritetna za razvoj i primjenu regionalne politike klimatskih promjena te je dio aktivnosti posvećen jačanju kapaciteta lokalnih dionika za planiranje prilagodbe u Istočnoj Slavoniji kao budućoj model-regiji i primjeru dobre prakse drugim regijama. 

Regionalni pristup projekta CroAdapt pridonio je povećanoj svijesti dionika o klimatskim promjenama i prilagodbi, unaprijeđenoj komunikaciji na temu prilagodbe klimatskim promjenama te boljem pregledu aktivnih lokalnih i regionalnih dionika. Kao najranjiviji sektor u smislu klimatskih promjena prepoznat je poljoprivredni sektor, a kao aktivnost koja za taj sektor može započeti odmah istaknuta je edukacija o klimatskim promjenama i prilagodbi. Razrađen je koncept edukacije te pripremljen plan međusektorske suradnje na ovom području. 

Rezultati projekta:

  • preporuke za izradu nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama
  • smjernice za regionalno planiranje prilagodbe klimatskim promjenama temeljene na iskustvima iz Istočne Slavonije
  • informativna publikacija o prilagodbi klimatskim promjenama namijenjena široj javnosti
  • nadopunjeni sadržaji na tematskoj web-stranici ministarstva posvećenoj prilagodbi klimatskim promjenama u cilju kvalitetnijeg informiranja lokalnih i regionalnih dionika o očekivanim učincima klimatskih promjena u Hrvatskoj te mogućnostima prilagodbe na lokalnoj razini, iskustvima drugih zemalja i primjerima dobre prakse, nacionalnom strateškom okviru te procesu izrade nacionalne strategije prilagodbe. 
  • Smjernice za regionalno planiranje prilagodbe klimatskim promjenama (pdf)
  • Informativna brošura o prilagodbi klimatskim promjenama namijenjena široj javnosti (pdf)

Više informacija o projektu i aktivnostima može se pročitati na stranicama REC Hrvatska.

Završno nacionalno događanje projekta CroAdapt2 održano je u Zagrebu, 26. studenoga 2015., uz sudjelovanje članova Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, predstavnika gradova i županija, civilnog društva i drugih stručnjaka. Tom prilikom, predstavljeni su rezultati projekta – preporuke za pripremu nacionalne strategije prilagodbe klimatskim promjenama, smjernice za planiranje prilagodbe klimatskim promjenama na lokalnoj i regionalnoj razini te informativna brošura za opću javnost.

Program (pdf)

Prezentacije: