Konferencija o Budućnosti Europe

Rasprava o tranziciji Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti

Konferencija o budućnosti Europe sastoji se od niz rasprava koje vode građani i koja će omogućiti ljudima iz cijele Europe podijeliti svoje ideje koje će pomoći oblikovati našu zajedničku budućnost. Organizira ju Europska komisija s ciljem stvaranja novog javnog foruma za otvorenu, uključivu i transparentnu raspravu s građanima o brojnim ključnim prioritetima i izazovima. 

Uprava za klimatske aktivnosti u okviru ove Konferencije organizira seriju javnih panel Rasprava o tranziciji Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti.

Cilj je predstaviti scenarije postizanja klimatske neutralnost Hrvatske do 2050. godine, a koji će utjecati na budućnost Hrvatske i dati priliku ciljanim skupinama (npr. predstavnicima poslovnog sektora, donositeljima odluka na lokalnoj i regionalnoj razini, mladima, medijima, članovima obrazovnog sektora, znanstvene zajednice, sindikata…) iznijeti svoja razmišljanja.

Raspravama će prethoditi anketa čiji je cilj prikupljanje podataka o informiranosti i stavovima sudionika. Rasprave će se voditi sa svrhom postizanja dijaloga među i sa sudionicima o pravednoj i uključivoj tranziciji. Izradit će se zaključci i preporuke koje će moderator ili netko od panelista iznijeti na  završnoj Konferenciji koja će biti krajem listopada 2021. godine.  Objedinjene zaključke i preporuke sa svih panela će Uprava za klimatske aktivnosti objaviti na mrežnoj stranici MINGOR-a i na platformi Konferencije o budućnosti Europe.

Rasprava se odviti kroz više panel rasprava na daljinu (online) u razdoblju od 20.9. do 29.10.2021. Svakoj panel raspravi prethoditi će ankete čiji će se rezultati raspraviti na panelima. 

Poveznice na Panel rasprave
Dolaze uskoro

Poveznice na ankete
Dolaze uskoro