Novosti i najave

 
Webinar Komisije o natječajnom postupku za ugovaranje fiksne premije za proizvodnju obnovljivog vodika_ 5.10.2023.

Europska komisija održati će Webinar o Odredbama i uvjetima prvog natječajnog postupka za ugovaranje fiksne premije za projekte proizvodnje obnovljivog vodika u EU, na kojem će se objasniti ključni aspekti natječajnog postupka i odgovoriti na upite zainteresiranih prijavitelja.
 
Webinar će se održati online u četvrtak, 5. listopada u terminu od 10 do 11 sati.
 
Ako ste zainteresirani, molimo vas da se registrirate putem obrasca ili putem stranice Europske komisije.

Dodatne informacije o poticanju i potporama za proizvodnju vodika u sklopu Inovacijskog fonda, možete dobiti putem poveznice: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/competitive-bidding_en#ref-2023-pilot-auction-to-produce-renewable-hydrogen
Objavljeni uvjeti prvog natječaja za poticanje proizvodnje obnovljivog ugljika u sklopu Inovacijskog fonda

Europska Komisija objavila je Odredbe i uvjete (Terms & Conditions) za prvi natječajni postupak za ugovaranje fiksne premije za projekte proizvodnje obnovljivog vodika u EU.

Potpora projektima proizvođača obnovljivog vodika će biti u obliku zajamčene fiksne premije u €/kg verificiranog i certificiranog obnovljivog vodika ( RFNBO ) proizvedenog tijekom deset godina rada, u svrhu smanjenje razlike između troškova proizvodnje proizvođača i spremnosti potrošača za prihvatljivom cijenom obnovljivog vodika.

Natječajni postupak, odnosno dražba, financira se iz Inovacijskog fonda pod okriljem Europske banke vodika, i planira se dodijeliti 800 milijuna eura za projekte proizvođača obnovljivog vodika u Europskom gospodarskom prostoru (EEA).

Natječajni postupak za dodjelu potpore, Europska komisija s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA), planira otvoriti 23. studenog 2023., a očekivano zatvaranje postupka, odnosno rok za podnošenje ponuda je 8. veljače 2024.

Objavom Uvjeta i odredbi prije otvaranja natječajnog postupka omogućava se potencijalnim ponuditeljima da se upoznaju sa uvjetima i da pravovremeno počnu pripremati svoje ponude.

Odredbe i uvjete (Terms & Conditions) podijeljeni su u četiri poglavlja:
 1. Pozadina i ciljevi natječajnog postupka (dražbe)
 2. Pregled elemenata dizajna natječajnog postupka (dražbe)
 3. Kvalifikacijski zahtjevi
 4. Pravila kumulacije potpora s ostalim javnim potporama

Ističemo neke ključne aspekte dizajna, ali potičemo sve potencijalne ponuditelje da pogledaju Odredbe i uvjete (Terms & Conditions):
 
 • Kriteriji dopuštenosti, prihvatljivosti i kvalitete Kako bi se kvalificirali za stupanj rangiranja cijene u natječajnom postupku (dražbi), podnositelji zahtjeva moraju dostaviti dokumente koji dokazuju relevantnost projekta i aspekte kao što su tehnička, financijska i operativna sposobnost (više u odjeljku 3). Podnositelji zahtjeva moraju dostaviti tražene prijavne obrasce, popratnu dokumentaciju i predloške prije roka koji će biti objavljen u pozivu putem portala za financiranje i natječaje.
 
 1. Prijedlozi ponuda moraju se odnositi na projekte čija se proizvodnja nalazi u Europskom gospodarskom prostoru.
 2. Dobro na dražbi je obnovljivi vodik ( eng. RFNBO), u skladu s definicijama i zahtjevima iz Direktive o obnovljivoj energiji i njezinih delegiranih akata.
 3. Gornja cijena za ponude: 4,5 €/kg proizvedenog vodika.
 4. Maksimalno ograničenje proračuna za svaku ponudu: jedna trećina ukupnog raspoloživog proračuna definiranog za predmet dražbe (tj. jedna trećina od 800 milijuna eura ili 266,7 milijuna eura).
 5. Maksimalno vrijeme za početak rada : pet godina nakon potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
 6. Za ulazak u dražbu i izbjegavanje spekulativnog nadmetanja potrebno je jamstvo.
 
 • Cjenovni rang. Kvalificirani prijedlozi bit će rangirani od najniže do najviše ponuđene cijene i dodijeljeni tim redoslijedom dok se ne potroši raspoloživi proračun (800 milijuna eura).
   
U nastavku je dan shematski prikaz tijeka natječajnog postupka:
 

 

Dodatne informacije o poticanju i potporama za proizvodnju vodika u sklopu Inovacijskog fonda, možete dobiti:
   
Dodatne informacija o Inovacijskom fondu i mogućnostima financiranja projekata, možete dobiti:  
Odabrani projekti u trećem Pozivu za velike projekte

Europska Komisija odabrala je 41 veliki projekt čiste tehnologije, koji će se financirati kroz Inovacijski fond u iznosu od 3,6 milijardi eura, nastavno na treći Poziv za dostavu prijedloga velikih projekata, objavljen u studenom 2022.godine.

Odabrani projekti nalaze se u 15 država članica EU-a: Austrija, Belgija, Hrvatska, Češka, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Nizozemska, Portugal, Španjolska i Švedska; kao i Norveška.

Odabrani projekti započeti će s radom prije 2030. godine i imaju potencijal za izbjegavanje emisije 221 milijuna tona CO2 u prvih 10 godina rada.
 
Odabrani su projekti u sklopu trećeg poziva za velike projekte koji pokrivaju četiri teme:
 • Tema: Opća dekarbonizacija - 8 projekata vrijednih 1,4 milijarde eura
uključuje 3 projekta iz rafinerija i 5 projekata u sektoru cementa i vapna, a provoditi će se u Belgiji, Hrvatskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Nizozemskoj, Portugalu i Švedskoj.
 
 • Tema: “Elektrifikacija industrije i vodik” - 13 projekata vrijednih 1,2 milijarde eura
uključuje 6 projekata proizvodnje vodika iz obnovljivih izvora i 7 projekata korištenja vodika u različitim sektorima: kemijskoj industriji, rafinerijama i čeliku, a projekti će se provoditi u Austriji, Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Portugalu, Španjolskoj, Švedskoj i Norveškoj.
 
 • Tema: “proizvodnja čiste tehnologije” -  11 projekata vrijednih 800 milijuna eura
uključuje 4 projekta o proizvodnji elektrolizera, 4 projekta o baterijama (uključujući recikliranje) i 3 projekta o fotonaponskim panelima i modulima, koji će se provoditi u Belgiji, Danskoj, Njemačkoj, Finskoj, Španjolskoj, Švedskoj i Norveškoj.
 
 • Tema: “piloti srednje veličine”: 9 projekata vrijednih 250 milijuna eura
uključuje 2 projekta o energiji vjetra, 2 o energiji oceana, 2 o kemikalijama i projekte u sektoru stakla, hvatanju ugljika i e-gorivima. Projekti će se provoditi u Češkoj, Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Irskoj, Italiji, Nizozemskoj, Španjolskoj i Norveškoj.
 
Odabrane projekte ocjenjivali su neovisni stručnjaci prema pet kriterija za dodjelu: sposobnost smanjenja emisija stakleničkih plinova u usporedbi s tradicionalnim tehnologijama; razina inovativnosti; operativna, financijska i tehnička zrelost; skalabilnost; i isplativost projekta.


Stručna potpora za razvoj projekata koji nisu odabrani za dodjelu sredstava

Uz odabrane projekte za financiranje, i drugi inovativni i perspektivni, ali nedovoljno zreli projekti mogu dobit stručnu potporu Europske investicijske banke za razvoj projekata. Popis projekata kojima će biti dodijeljena potprota za razvoj projekata biti će objavljeni u četvrtom tromjesečju 2023.


Pozivi za dostavu prijedloga projekata u okviru Inovacijskog Fonda

U tijeku je Poziv za dostavu prijedloga malih projekata u okviru Inovacijskog Fonda, objavljen 30.ožujka 2023. sa proračunom 100 milijuna eura sa rokom dostave projekata do 19. rujna 2023. 

Sljedeći Poziv za dostavu prijedloga velikih projekata u okviru Inovacijskog Fonda, s povećanim proračunom od 4 milijarde eura planira se objaviti krajem 2023. godine .

 
Potpora za razvoj projekata Inovacijskog Fonda - EIB Info dan_ 14.06.2023.


Europska investicijska banka (EIB) organizirala je 14. lipnja 2023.  Info dan na temu Pomoć za razvoj projekata Inovacijskog Fonda – razmjena znanja, koji se prenosio uživo.
 
Na događaju su predstavljeni projekti koji su osigurali financiranje nakon stručne potpore za razvoj projekata od strane Europske investicijske banke (EIB).
 
EIB je bio domaćin ovog događaja u partnerstvu s Europskom komisijom i Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA).

Snimku i prezentacije Info dana možete pogledati i preuzeti putem poveznice:

https://www.eib.org/en/events/innovation-fund-pda-knowledge-sharing 


Stručna potpora EIB- a dostupna je i za velike i za male projekte, kojima na pozivima Inovacijskog fonda nakon evaluacije nisu dodijeljena bespovratna sredstva zbog nedostatne zrelosti projekata.

Cilj potpore je poboljšati zrelost projekata za sljedeće pozive na dostavu prijedloga u sklopu Inovacijskog fonda putem visokokvalitetne tehničke i financijske savjetodavne podrške prilagođene potrebama projekta. PDA također ima za cilj podržati projekte za poboljšanje njihovih šansi za financijsko zatvaranje i početak rada.

Više informacija o stručnoj potpori za razvoj projekata možete naći putem poveznice Europske investicijske banke (EIB)
Konzultacije o budućim pozivima za dodjelu sredstava Inovacijskog fonda - 13. lipnja 2023Dana 13. lipnja 2023. održati će se Savjetovanja s dionicima vezano uz provedbu Inovacijskog fonda, koje organizaira Opća uprava Europske komisije za klimatske akcije.

Na savjetovanju će Komisija prezentirati informacije o postignućima i razvoju Inovacijskog fonda, posebice u pogledu izmjena ETS direktive te pružiti priliku za zainterresirane dionike da daju svoj doprinos dizajnu poziva za dodjelu sredstava Inovacijskog Fonda za 2023.
 
Prijave za sudjelovanje osobno ili online su otvorene do 6.lipnja 2023.  putem poveznice .

Organiziran je i livestream prijenos događaja (putem poveznice), za što nije potrebna prijava. 
Otvoreno je Savjetovanje na uvjete prve dražbe Europske komisije za proizvodnju obnovljivog vodika - rok je 11.05.2023.

Europska komisija objavila je Prijedlog ekonomskih uvjeta dražbe za proizvodnju obnovljivog vodika dana 31.ožujka 2023. godine

Dražba za proizvodnju obnovljivog vodika planira se provesti u 2023.godini u sklopu Inovacijskog fonda, te čini ključni stup Banke vodika Europske unije, usmjerene na stvaranje domaćeg tržišta vodika EU.
 
Pozivamo sve zainteresirane dionike, posebno proizvođače obnovljivog vodika, poduzetnike koji razvijaju vodikove projekte, kao i buduće potrošače (kupci) da podijele svoje informacije i mišljenja o Prijedlogu ekonomskih uvjeta s Komisijom.

Dostava informacija je organizirana na način da se ispunjena tablica Feedback information (koju možete preuzeti) dostavlja Europskoj komisiji direktno putem elektroničke pošte na clima-auctions@ec.europa.eu.

Rok za dostavu informacija i komentara na prijedlog ekonomskih uvjeta dražbi je 11. svibnja 2023.
 

Nastavno na zaprimljene informacije u sklopu savjetovanja, dana 16. svibnja 2023. u organizaciji Europske komisije održati će se i radionica na temu Prijedlog ekonomskih uvjeta dražbe za proizvodnju obnovljivog vodika,.

Radionica će se održati u hibridnom obliku, odnosno istovremeno online i u fizičkom obliku u Briselu.

Pozivamo vas da se registrirate za sudjelovanjem na radionici najkasnije do 1. svibnja 2023. putem poveznice Registracija  

Imajte na umu da će pravo na fizičku prisutnost biti dodijeljeno prema načelu tko se prvi registrira, prvi se usluži. 


Više informacija o planiranim dražbama za uspostavu tržišta vodika EU možete naći na stranicama Europske komisije putem poveznice: Competitive bidding (europa.eu)

više informacija o Inovacijskom fondu općenito možete naći na stranicama Europske komisije putem poveznice: Innovation Fund (europa.eu)
Otvoren poziv za male projekte - rok 19.09.2023

Europska komisija je dana 30.ožujka 2023. godine objavila Poziv za prijave malih projekata u svrhu dodjele 100 milijuna eura, pri čemu će se financirati projekti u područjima:
 
 • obnovljive energije,
 
 • dekarbonizacije energetski intenzivnih industrija,
 
 • skladištenja energije i
 
 • hvatanja , korištenja i skladištenje ugljika.

Poziv je otvoren za projekte s ukupnim kapitalnim troškovima između 2,5 milijuna EUR i ispod 7,5 milijuna EUR, koji se provode u bilo kojoj državi članici EU, Islandu ili Norveškoj.

Rok prijave na Poziv je 19. rujna 2023.

Podnositelji prijava će biti obaviješteni o rezultatima evaluacije u prvom tromjesečju 2024, i očekuje se da će bespovratna sredstva uspješnim projektima biti dodijeljena u lipnju 2024.

Više informacija o pozivu možete pronaći na stranicama:
   
Info dan o trećem Pozivu za male projekte održan je​ virtualno 20. travnja 2023.godine na kojem su predstavnici Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) i Opće uprave Europske komisije za klimatske akcije predstavili elemente trećeg poziva za projekte malog opsega svim zainteresiranim dionicima na razini EU. 

Snimku Info dana možete pogledati putem poveznice:  https://www.youtube.com/watch?v=tRLD3cHoKLg

Više informacija o Info danu te sve prezentacije možete naći na stranicama CINEA-e putem poveznice: Info dani 20.04.2023.
 
Nacionalni Info dan za Inovacijski fond - 10.02.2023.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u suradnji s Glavnom upravom za klimu Europske komisije, Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) i Hrvatskom gospodarskom komorom, organiziralo prvi Info dan Inovacijskog fonda u Republici Hrvatskoj.

Inovacijski fond je financijski mehanizam uspostavljen u okviru Direktive za EU sustav trgovanja emisijama za razdoblje kojim je do 2030. osigurano oko 38 milijardi eura potpore za komercijalnu demonstraciju inovativnih tehnologija s niskim udjelom ugljika, s ciljem plasiranja na tržište industrijskih rješenja za dekarbonizaciju Europe i potporu njezinom prijelazu prema klimatskoj neutralnosti.

Cilj Inovacijskog fonda je pomoći tvrtkama da ulažu u čistu energiju i industriju kako bi potaknuli gospodarski rast, stvorili lokalna radna mjesta i ojačali europsko tehnološko vodstvo na globalnoj razini.

Sredstvima Inovacijskog fonda moguće je financiranje do 60% kapitalnih i operativnih troškova kod velikih projekata (za projekte s kapitalnim izdacima iznad 7,5 milijuna eura) i do 60% kapitalnih troškova malih projekata (za projekte s kapitalnim izdacima ispod 7,5 milijuna eura).

U jutarnjem dijelu Info dana, predstavnici Europske komisije i CINEA predstavili su uvjete trećeg poziva za velike projekte koji će biti otvoren od 16. ožujka 2023. i vremenske okvire ocjenjivanja zaprimljenih prijedloga i dodjele bespovratnih sredstava. Tvrtka Newheat kojoj je odobreno financiranje iz drugog poziva Inovacijskog fonda za male projekte u 2022. godini podijelila je sa sudionicima svoja iskustva u postupku prijave projekta za financiranje.

U drugom dijelu Info dana održali su se orijentacijski dijalozi promotora potencijalnih projekata koji će se prijaviti za financiranje iz Inovacijskog fonda s predstavnicima Europske komisije i CINEA. Cilj dijaloga bio je usmjeravanje potencijalnih prijavitelja i njihovoj prikladnosti za prijavu na Inovacijski fond pri čemu su se dala pojašnjenja u vezi službenih uputa za prijavitelje.

Prezentacije su dostupne na poveznicama:
Radionica "Sinergija Inovacijskog fonda i programa za istraživanje i razvoj" - 08.02.2023.
 
Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) i Europske komisije (Opće uprave za klimatske akcije te istraživanje i inovacije) organiziraju poludnevnu virtualnu Radionicu o sinergijama Inovacijskog fonda, dana 8. veljače 2023.
 
Radionica je otvorena za sudionike zrelih projekata koji su imali koristi od EU programa financiranja istraživanja i inovacija koji su u tehnološkim domenama koje pokriva Inovacijski fond:
 
 • dekarbonizacija energetski intenzivnih industrija
 
 • korištenje i skladištenje ugljika (CCUS)
 
 • proizvodnja obnovljive energije
 
 • skladištenje energije i vodik.
 
Inovacijski fond jedan je od najvećih svjetskih programa financiranja za potporu demonstracija inovativnih tehnologija s niskim udjelom ugljika koji će osigurati 38 milijardi eura iz EU sustava trgovanja emisijama (ETS) tijekom desetogodišnjeg vremenskog okvira.
 
Cilj je radionice podržati iskorištavanje rezultata istraživanja i inovacija iz programa financiranih od strane EU-a (odnosno Obzor 2020.) prema tržištu informiranjem sudionika radionice o mogućnostima financiranja koje nudi Inovacijski fond, kao i pružanjem mogućnost predstavljanja svojih projekata ostalim sudionicima radionice.

Više informacija o radionici možete naći na stranicama CINEA-e: https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/european-framework-programme-ri-innovation-fund-synergies-workshop-2023-02-08_hr
 
Registrirajte se za Radionicu putem poveznice: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/european-framework-programme-R_I-innovationfund-synergies-workshop roka za registraciju 10. siječnja 2023. (produljeni rok). 
 
Potpuno virtualni, odabrani sudionici predstavit će svoje ideje online. Radionica će se prenositi putem interneta, s poveznicom koja će biti dostupna nekoliko dana prije događaja, a interaktivno sudjelovanje će se poticati korištenjem sli.do (#H2020IFSynergies).
Konferencija "Financing Innovative Clean Tech" u sklopu Inovacijskog fonda - 19.01.2023.
Europska komisija, Opća uprava za klimatske aktivnkosti u suradnji sa Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) organiziraju 19. siječnja 2023. virtualnu konferenciju "Financing Innovative Clean Tech", kako bi podigli svijest o mogućnostima koje pruža EU Inovacijski fond.
 
Ciljevi ovogodišnje konferencije su:
 
 • Raspravljati o tome kako ubrzati dekarbonizaciju europskih industrijskih sektora privlačenjem privatnih ulaganja u čiste tehnologije
 
 • Istaknuti prednosti ulaganja u čistu tehnologiju i diverzifikaciju globalnog opskrbnog lanca kako bi se smanjili rizici od prekida.
 
 • Nadahnuti buduće kandidate da ulažu u projekte dekarbonizacije, što zauzvrat može potaknuti gospodarski rast i ojačati europsko tehnološko vodstvo na globalnoj razini.
 
 • Raditi kao forum za razmjenu znanja i inspirirati druge industrijske aktere.
 
 • Predstaviti i potpisati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u okviru drugog poziva za velike projekte.

Konferencija će okupiti kreatore europske politike, investitore, zainteresirane strane kao i predvodnike u svojim industrijskim sektorima te se nadovezuje na rezultate prve konferencije Financing Innovative Clean Tech, održane 2020.
 
Više informacija o programu Konferencije i načinu registracije možete naći na stranicama CINEA-e: https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/innovation-fund-financing-innovative-clean-tech-conference-2023-01-19_en
 

Paralelno s konferencijom, Europska investicijska banka (EIB) pruža priliku za direktno savjetovanje o dostupnim mogućnostima financiranja za podršku vašeg projekta te za financijsko savjetovanje prilagođeno individualnim potrebama svakog projekta.
 
Ukoliko ste zainteresirani razgovarati o dostupnim mogućnostima financiranja za podršku proširenju vašeg projekta sa predstavnicima EIB-a, ispunite obrazac zahtjeva EIB Pitch sesije, kako biste razgovarali s EIB-om dok ste na konferenciji. Rok za prijavu je četvrtak, 12. siječnja.2023.
 
Odabrani projekti u sklopu drugog Poziva za male projekte - 12.2022.
Završena je evaluacija projektnih prijava u sklopu Drugog Poziva za male projekte u sklopu Inovacijskog fonda, koji je bio otvoren od 31.ožujka do 31. kolovoza 2022. godine.

Od pristiglih 66 projektnih prijava u sklopu Poziva, odabrano je 17 inovativnih projekata kojima će biti dodijeljena bespovratna sredstva u ukupnom  iznosu 62 milijuna eura iz Inovacijskog fonda.

Odabrani projekti nalaze se u jedanaest država članica EU-a: Belgiji, Finskoj, Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj, Poljskoj, Španjolskoj i, po prvi put, Češkoj, Cipru, Litvi i Sloveniji. Pokriveni sektori uključuju proizvodnju obnovljivog vodika, energiju vjetra i proizvodnju stakla. Detaljnije informacije o odabranim projektima možete naći u dokumentu Europske komisije: Pregled odabranih projekata.

Uz odabrane projekte, mali broj projekata koji su ocjenjeni kao obećavajući, ali nedovoljno zreli za dodjelu bespovratnih sredstava, Europska investicijska banka razmotriti će za dodjelu tehničke pomoć za daljnji razvoj projekata i ponovnu prijavu. Odabrani projekti za dodjelu tehničke pomoći biti će objavljeni u drugom kvartalu 2023.

Pregled svih odabranih projekata u sklopu Inovacijskog fonda, na dosadašnjim Pozivima za male i Pozivima za velike projekte, možete naći na stranicama Europske komisije: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/innovation-fund-projects_en.

Zainteresirani ste za prijavu na Pozive?
 
Iskustva iz Poziva za male projekte (projekti s ukupnim kapitalnim izdacima ispod 7,5 milijuna EUR) u sklopu Inovacijskog fonda?

Više informacija pogledajte na web stranici:: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/small-scale-calls_en#best-practices-and-statistics-from-previous-calls-for-proposals
Iskustva iz Poziva za velike projekte (projekti s ukupnim izdacima većim od 7,5 milijuna EUR) u sklopu Inovacijskog fonda?

Više informacija pogledajte na web stranici: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/large-scale-calls_en#best-practices-and-statistics-from-previous-calls-for-proposals


Pitanja

Ako imate pitanja o Inovacijskom fondu EU, možete nas kontaktirati na: inovacijski-fond@mingor.hr ili direktno CINEA-u putem kontakt poveznice.
Info dani za Poziv za velike projekte - 29. i 30.11.2022.
Dana 29. i 30. studenog 2022. Izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) i Opća uprava Europske komisije za klimatske akcije organizirali su Info dane o trećem Pozivu za velike projekte.

Info dani su bili podijeljeni u dva dijela:
 
1. dio - utorak, 29. studenog: naučene lekcije iz prethodnog poziva za velike projekte 
 
Predstavljeni su rezultati prethodnog poziva za velike projekte, ističući najbolje prakse i savjete za uspješnu prijavu.
 
2. dio - srijeda 30. studenog (cijeli dan): ključne značajke novog poziva 

Predstavljene su ključne značajke novog poziva, kriterije dodjele i pregled četiriju tema te metodologiju za izračun relevantnih troškova i metodologiju izbjegavanja emisija stakleničkih plinova.

Za više informacija o prezentacijama na Info danima pogledajte video snimke u nastavku:

Info dani – lekcije iz prijašnjih poziva za velike projekte ⇒ link: https://youtu.be/-gOvK999wKY

Info dani – predstavljanje Poziva za velike projekte  ⇒ link: https://youtu.be/AEoAWOBslew

Poziv za velike projekte - Financijske informacije ⇒ link: https://youtu.be/aZBezVLnzRI

Poziv za velike projekte - Informacije o postupku prijave ⇒ link: https://youtu.be/CUFYGm_-UMY


Za više informacija o Info danima te predavačima potražite na stranicama Izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) na poveznici: https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/innovation-fund-info-days-third-call-large-scale-projects-2022-11-30_en