Tekstil i obuća

Obavijesti
Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda
Pravilnik o označavanju materijala glavnih djelova obuće namijenjene prodaji potorošaču
Pravilnih o prestanku važenja Pravilnika o području tekstila
Uredba (EU) br. 1007/2011 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2011. godine o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označavanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda