Oprema pod tlakom

Obavijesti

6. listopada 2020.
 
Skupina stručnjaka iz Sekcije za tlačnu opremu Udruge energetičara Zagreb izradila nove Dodatke postojećim Tehničkim uputama i preporukama za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom.

Tekst Tehničkih uputa dostupan je OVDJE.

Dodatak 1.
Dodatak 2.
Dodatak 3.
Dodatak 4.
Dodatak 5.  
Dodatak 6.


5. 12. 2019. 

Nove Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom

Primjena Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017) u praksi ukazala je na potrebu dodatnih objašnjenja kod provedbe postupaka pregleda i ispitivanja radi ujednačenog pristupa ovlaštenih inspekcijskih tijela, kao i potrebu za uspostavom jasnih kriterija za dokazivanje kompetentnosti ovlaštenih inspekcijskih tijela.

Iz tog razloga izmijenjene su i dopunjene Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom prema Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017). Novo izdanje Tehničkih uputa (3. izdanje, studeni 2019.) izradila je skupine stručnjaka iz Sekcije za tlačnu opremu Udruge energetičara Zagreb, a Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta iste podržava.

Tehničke upute sada dodatno sadrže priloge u kojima se posebno opisuju postupci kod pregleda i ispitivanja svake grupe tlačne opreme (spremnici za UNP/stlačeni zrak, kotlovi, cjevovodi, boce, ventili sigurnosti). Također, posebno su obrazloženi uvjeti i kriteriji za potrebno osoblje i opremu koje moraju ispuniti ovlaštena inspekcijska tijela kako bi dobila ovlaštenje za obavljanje pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom, a što će se provjeravati prilikom akreditacijskog ocjenjivanja. 

Tekst Tehničkih uputa dostupan je OVDJE.

 

Ove Tehničke upute primjenjuju se od dana kada su iste objavljene na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Nove Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom, 16. studeni 2017.

Primjena Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017) u praksi ukazala je na potrebu dodatnih objašnjenja kod provedbe postupaka pregleda i ispitivanja radi ujednačenog pristupa ovlaštenih inspekcijskih tijela, kao i potrebu za uspostavom jasnih kriterija za dokazivanje kompetentnosti ovlaštenih inspekcijskih tijela.

Iz tog razloga izmijenjene su i dopunjene Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom prema Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017). Novo izdanje Tehničkih uputa (2. izdanje, listopad 2017.) izradila je skupine stručnjaka iz Sekcije za tlačnu opremu Udruge energetičara Zagreb, a Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta iste podržava.

Tehničke upute sada dodatno sadrže priloge u kojima se posebno opisuju postupci kod pregleda i ispitivanja svake grupe tlačne opreme (spremnici za UNP/stlačeni zrak, kotlovi, cjevovodi, boce, ventili sigurnosti). Također, posebno su obrazloženi uvjeti i kriteriji za potrebno osoblje i opremu koje moraju ispuniti ovlaštena inspekcijska tijela kako bi dobila ovlaštenje za obavljanje pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom, a što će se provjeravati prilikom akreditacijskog ocjenjivanja.

Tekst Tehničkih uputa dostupan je OVDJE.

Ove Tehničke upute primjenjuju se od dana kada su iste objavljene na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Pravilnik o aerosolnim raspršivačima
Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi
Narodne novine, broj 91/2013
POPIS OVLAŠTENIH TIJELA ZA NADZOR I OCIJENJIVANJE SUKLADNOSTI POKRETNE TLAČNE OPREME Sukladno odredbama Pravilnika o pokretnoj tlačnoj opremi (Narodne novine, broj 91/2013)
 • PTO-01/2008 TÜV NORD Adriatic d.o.o., Bani 110, 10010 Zagreb
 • PTO-02/2018 OPREMA POD TLAKOM d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, 10000 Zagreb
 • PTO-03/2018 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA, Marasovićeva 67, 21000 Split
 • PTO-05/2020 DIV Laboratorij d.o.o., Davora Zbiljskog 30, 10000 Zagreb
   
Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti
POPIS OVLAŠTENIH INSPEKCIJSKIH TIJELA ZA
PREGLEDE I ISPITIVANJE OPREME POD TLAKOM
VISOKE RAZINE OPASNOSTI

 
Sukladno odredbama Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (Narodne novine, broj: 75/2020)

 
 
PP-01-2017  Oprema pod tlakom d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, 10000 Zagreb
 • inspekcijsko tijelo vrste A

PP-02-2017  TÜV NORD Adriatic d.o.o., Bani 110, 10010 Zagreb
 • inspekcijsko tijelo vrste A
 
PP-03-2017  TPK – Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d., Slavonska avenija 20, 10000 Zagreb
 • inspekcijsko tijelo vrste A
 
PP-04-2017   STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb
 • inspekcijsko tijelo vrste B  

PP-06-2017   CROATIAINSPECT d.o.o., Tkalčićeva 7/IV, 10000  Zagreb
 • inspekcijsko tijelo vrste A 
 
PP-07-2017   ALFA Inspekt d.o.o., Augusta Šenoe 11, 35000 Slavonski Brod
 • inspekcijsko tijelo vrste A
 
PP-08-2017   IPPT-KIM d.o.o., Davora Zbiljskog 2, 10000 Zagreb
 • inspekcijsko tijelo vrste A
 
PP-09-2017  ATESTI I PROCJENE d.o.o., Uskočka 1, 21217 Kaštel Novi
 • inspekcijsko tijelo vrste A
 
PP-10-2018  ESE PROJEKT d.o.o., Savska cesta 2b, 10360 Sesvete
 • inspekcijsko tijelo vrste A
 
PP-11-2018  HRVATSKI REGISTAR BRODOVA, Marasovićeva 67, 21000 Split
 • inspekcijsko tijelo vrste A
 
PP-12-2019  DIV Laboratorij d.o.o., Davora Zbiljskog 30, 10000 Zagreb
 • inspekcijsko tijelo vrste A
 
PP-13-2019  Zagrebinspekt d.o.o., Draškovićeva 29, 10000 Zagreb
 • inspekcijsko tijelo vrste A
 
PP-14-2021  VENTIL d.o.o., Štrped 7/1, 52420 Buzet
 • inspekcijsko tijelo vrste A
 
PP-15-2022  AGLab d.o.o., Bana Jelačića 6 H, Gornji Kneginec, 42204 Turčin
 •  inspekcijsko tijelo vrste A

 
Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama
Narodne novine, broj 27/2016
POPIS OVLAŠTENIH TIJELA ZA OCIJENJIVANJE SUKLADNOSTI JEDNOSTAVNIH TLAČNIH POSUDA Sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama (Narodne novine, broj 27/2016)
 • JTP-1/08 TÜV NORD Adriatic d.o.o., Bani 110, 10010 Zagreb   
 • JTP-2/10 TPK – Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d., Slavonska avenija 20, 10000 Zagreb
 • JTP-3/14 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA, Marasovićeva 67, p.p. 187, 21000 Split
Pravilnik o tlačnoj opremi
Narodne novine, broj 79/2016
POPIS OVLAŠTENIH TIJELA ZA  OCIJENJIVANJE SUKLADNOSTI TLAČNE OPREME Sukladno odredbama Pravilnika o tlačnoj opremi (Narodne novine, broj 79/2016)
 • TO-1/08    TÜV NORD Adriatic d.o.o., Bani 110, 10010 Zagreb
 • TO-2/10    TPK–Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d., Slavonska avenija 20, 10000 Zagreb
 • TO-3/14    HRVATSKI REGISTAR BRODOVA (HRB), Marasovićeva 67, 21000 Split  
 • TO-4/21   CAC Conformity Assessment Center d.o.o. Radnička cesta 54/R3, 10000 Zagreb
 
POPIS PRIZNATIH NEOVISNIH ORGANIZACIJA Sukladno odredbama Pravilnika o tlačnoj opremi (Narodne novine, broj 79/2016)
 • TO/PNO-1/09    Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja d.o.o., Berislavićeva 6, 10000 Zagreb
 • TO/PNO-2/13    Končar – Institut za elektrotehniku d.d., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb
 • TO/PNO-3/13    ZIT – Zavod za zavarivanje, ispitivanje i tehnologiju d.o.o., Rakitnica 6, 10000 Zagreb
 • TO/PNO-4/16    Hrvatski centar za nerazorna ispitivanja, Ivana Lučića 1, 10000 Zagreb