Ambalaža za prijevoz opasnih tvari

Obavijesti
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za izdavanje odobrenja za ambalažu za prijevoz opasnih tvari
Narodne novine, broj 89/2015
POPIS OVLAŠTENIH PRAVNIH OSOBA ZA ODOBRAVANJE I ISPITIVANJE AMBALAŽE ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U SKLADU S ZAHTJEVIMA POGLAVLJA 6. EUROPSKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI (ADR) A-1-2015 Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o., Sektor Nafta Kemija, Odjel inspekcije, Ljudevita Gaja 17/III, 10000 Zagreb
  • odobravanje i ispitivanje ambalaže za prijevoz opasnih tvari u skladu sa zahtjevima Poglavlja 6. točke 6.1.1.1. Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) za:
    • a) pakiranja čija neto masa ne prelazi 400 kilograma
    • b) ambalažu zapremnine koja ne prelazi 450 litara.
A-2-2015 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, Odjel za certifikaciju eksplozivnih tvari, Industrijska 25, 10431 Sveta Nedjelja
  • odobravanje i ispitivanje ambalaže za prijevoz opasnih tvari klase 1 (točka 2.1.1.1 Eksplozivne tvari i predmeti) u skladu sa zahtjevima Poglavlja 6.1 Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) za:
    • a) pakiranja čija neto masa ne prelazi 400 kilograma.