Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača

 • Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (Registar OIEKPP) je jedinstvena evidencija projektima obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije, odnosno visokoučinkovitim kogeneraciJskim postrojenjima te povlaštenim proizvođačima na području Republike Hrvatske.

   

 • Registar OIEKPP ustrojilo je i vodi ministarstvo nadležno za energetiku u elektroničkom obliku, radi praćenja i nadzora nad provedbom projekta i postrojenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije, a u svrhu: administrativne potpore korisnicima registra, odnosno javnopravnim tijelima, prikupljanja i analize podataka o proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitim kogeneracijama, utvrđivanja ispunjavanja nacionalnih ciljeva iz obnovljivih izvora energije, utvrđivanja ispunjavanja nacionalnih ciljeva povezanih s visokoučinkovitom kogeneracijom.

   

 • Registar OIEKPP-a sadržava podatke o nositeljima projekata i isprave koje nositelju projekta obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, odnosno proizvođaču energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije izdaju nadležna tijela, podatke o proizvodnim postrojenjima i proizvodnim jedinicama koje koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitim kogeneracijskim postrojenjima i proizvodnim jedinicama, podatke o raspoloživim kvotama za poticanje, podatke o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, informacije i podatke o provedenim natječajima, natječajima u tijeku, kao i o raspisivanju natječaja koji se provode temeljem Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovite kogenercije.

   


  Pregled podataka iz Registra OIEKPP-a javno je dostupan putem Interneta.

   

 • https://oie-aplikacije.mzoe.hr/Pregledi/
   
 • https://oie-aplikacije.mzoe.hr/InteraktivnaKarta/
   
 • https://oie-aplikacije.mzoe.hr/eObrasci/