EU projekti

Programi pomoći Europske unije otvoreni su za regiju od 1991. godine. Europska unija je u 2000. godini pokrenula, kao dio Procesa stabilizacije i pridruživanja (PSP), Program pomoći CARDS a također je Hrvatskoj pružala financijsku pomoć putem pretpristupnih fondova: PHARE, ISPA, SAPARD a od 2007. i IPA programom koji aktualan i sada.
 
U sklopu pristupanju Europskoj uniji, naša zemlja preuzela je, između ostalog i obveze vezane uz usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s onim Europske unije te se upravo kroz projekte Europske unije želi ojačati administrativni kapacitet Ministarstva i relevantnih dionika u energetskom sektoru te analizirati potrebe i dati jasne preporuke za daljnje usklađivanje hrvatskog zakonodavstva iz područja energetike.
 
Ministarstvo je do sada uz financijsku pomoć Europske unije provelo niz projekata kao što su CARDS 2004 RELEEL projekt, "Usklađivanje zakonodavstva iz područja obnovljivih izvora energije i označavanje energetske učinkovitosti" (Approximation of EU Renewable Energy Legislation and Energy Efficiency Labelling) te IPA 2007 projekt „Razvoj metodologije za upravljanje energetskim podacima u skladu sa EU direktivama“ (Energy data management).
 
Trenutno su u provedbi IPA 2008 MODVESS projekt, „Praćenje ovisnosti i ranjivosti sustava opskrbe energijom s posebnim osvrtom na sigurnost opskrbe“ (Monitoring Dependence and Vulnerability of Energy Supply System with the Scope on Security of Supply re-launch) te IPA 2009 „Jačanje i daljnji razvoj unutarnjeg energetskog tržišta s posebnim osvrtom na ugovor o energetskoj zajednici“ (Reinforcement and further development of internal energy market with the scope of the Energy Community Treaty).