Oporavilišta za divlje životinje

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, temeljem članka 67. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) propisalo je da se jedinke strogo zaštićenih vrsta iz prirode koje su pronađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane zbrinjavaju u oporavilištima za divlje životinje.

Također, sukladno članku 29. Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama ("Narodne novine", br. 94/13 i 14/19), zbrinjavanje u oporavilištima se odnosi i na privremeno oduzete jedinke divljih vrsta životinja navedenih u prilozima Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima.

Uz navedeno, u oporavilišta se privremeno smještaju i žive jedinke invazivnih stranih vrsta životinja koje su preuzete temeljem Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima ("Narodne novine", br. 15/18 i 14/19), do konačnog postupanja.

Pravilnikom o oporavilištima za divlje životinje ("Narodne novine", br. 145/20), detaljno su propisani poslovi koje obavlja oporavilište, popis ugroženih i rijetkih vrsta životinja koje su prioritetne za zbrinjavanje, razina skrbi o životinjama ovisno o stupnju ugroženosti, slijed postupanja sa životinjama te uvjeti oporavka i skrbi, način financiranja oporavka i skrbi o životinjama i cjenik provođenja skrbi, način vođenja evidencije i sadržaj evidencije o životinjama zbrinutim u oporavilištu, sadržaj obrasca o predaji životinje u oporavilište, postupanje sa životinjama nesposobnim za povratak u prirodu, postupanje s oporavljenim životinjama spremnim za puštanje u prirodu i nadzor rada oporavilišta.

Ministarstvo je 12. travnja 2022. na razdoblje od pet godina ovlastilo jedanaest pravnih osoba za obavljanje poslova oporavilišta za divlje životinje s ciljem provođenja oporavka strogo zaštićenih životinja iz prirode Republike Hrvatske radi vraćanja u prirodu, kao i privremenog smještaja zaplijenjenih i oduzetih divljih životinja te životinja invazivnih stranih vrsta.

Ovlaštenje za obavljanje poslova oporavilišta imaju sljedeće pravne osobe:
1.    Aquarium Pula d.o.o., OIB: 00972615522, Ulica Verudella 33, 52100 Pula
2.    AWAP – Udruga za zaštitu divljih životinja, OIB: 28856251627, Siget 6, 10000 Zagreb
3.    Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, OIB: 79193158584, Brionska 10, 52212 Fažana
4.    Javna ustanova 'Priroda', OIB: 82785517509, Grivica 4, 51000 Rijeka
5.    Morski obrazovni centar Pula, OIB: 18794203855, Negrijeva 10, 52100 Pula
6.    Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora, OIB: 25888957858, Kaštel 24, 51551 Veli Lošinj
7.    Udruga Sokolarski centar, OIB: 15862016878, Škugori Južni 47a, 22000 Šibenik
8.    Udruga za zaštitu životinja Ruščica, OIB: 07574394691, Ruščičkih žrtava 51, 35208 Ruščica
9.    Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo - Radna jedinica zoološki vrt, OIB: 07507345484, Ružina 11/A, 31000 Osijek
10. Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, OIB: 69262261098, Fakultetsko dobro 1, 10000 Zagreb,
11. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, OIB: 36389528408, Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb.

Svaki slučaj uhvaćene, ozlijeđene, bolesne ili usmrćene strogo zaštićene životinje treba putem obrasca za dojavu telefonski (01/5502 900) ili putem poruke e-pošte: zavod@mingor.hr prijaviti Ministarstvu ospodarstva i održivog razvoja.

Prilikom predaje životinje u oporavilište nalaznik, vlasnik ili nadležna služba dužni su ispuniti obrazac o primopredaji životinje u oporavilište koji sadrži podatke o predanoj jedinki, kako bi se u slučajevima kada se radi o strogo zaštićenim životinjama iz prirode one nakon oporavka vratile na lokaciju gdje su pronađene, odnosno gdje im je prirodno stanište.

Ministarstvo odabranim i ovlaštenim oporavilištima za divlje životinje kvartalno nadoknađuje opravdane troškove za pružanje osnovne i proširene skrbi i nužno usmrćivanje, temeljem ispostavljenog obrasca zahtjeva za nadoknadu sredstava oporavilištima za divlje životinje.