Oporavilišta za divlje životinje

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, temeljem članka 67. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) propisalo je da se jedinke strogo zaštićenih vrsta iz prirode koje su pronađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane zbrinjavaju u oporavilištima za divlje životinje.

Također, sukladno članku 29. Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama ("Narodne novine", br. 94/13 i 14/19), zbrinjavanje u oporavilištima se odnosi i na privremeno oduzete jedinke divljih vrsta životinja navedenih u prilozima Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima.

Uz navedeno, u oporavilišta se privremeno smještaju i žive jedinke invazivnih stranih vrsta životinja koje su preuzete temeljem Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima ("Narodne novine", br. 15/18 i 14/19), do konačnog postupanja.

Pravilnikom o oporavilištima za divlje životinje ("Narodne novine", br. 145/20), detaljno su propisani poslovi koje obavlja oporavilište, popis ugroženih i rijetkih vrsta životinja koje su prioritetne za zbrinjavanje, razina skrbi o životinjama ovisno o stupnju ugroženosti, slijed postupanja sa životinjama te uvjeti oporavka i skrbi, način financiranja oporavka i skrbi o životinjama i cjenik provođenja skrbi, način vođenja evidencije i sadržaj evidencije o životinjama zbrinutim u oporavilištu, sadržaj obrasca o predaji životinje u oporavilište, postupanje sa životinjama nesposobnim za povratak u prirodu, postupanje s oporavljenim životinjama spremnim za puštanje u prirodu i nadzor rada oporavilišta.

Prije donošenja Pravilnika o oporavilištima za divlje životinje kojim su detaljno propisani uvjeti za ovlaštenje za obavljanje poslova oporavilišta, dana 11. travnja 2017. Ministarstvo je temeljem provedenog Javnog poziva Odlukom odabralo jedanaest zainteresiranih pravnih osoba koje su u tom trenutku posjedovale sve uvjete i stručna znanja za obavljanje tih poslova, a u cilju nesmetanog provođenja oporavka strogo zaštićenih životinja u Republici Hrvatskoj do donošenja Pravilnika. Navedena Odluka ministra je na snazi do 11. travnja 2022. godine, a njom su odabrani sljedeći subjekti za poslove oporavilišta:

 1. Aquarium Pula d.o.o., Verudela bb, HR-52100 Pula, OIB: 00972615522
 2. AWAP – Udruga za zaštitu divljih životinja, Siget 6, HR-10000 Zagreb, OIB: 28856251627 
 3. Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, Brionska 10, HR-52212 Fažana, OIB: 79193158584
 4. Javna ustanova 'Priroda', Grivica 4, HR-51000 Rijeka, OIB: 82785517509
 5. Morski obrazovni centar Pula, Negrijeva 10, HR-52100 Pula, OIB: 18794203855
 6. Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora, Kaštel 24, HR-51551 Veli Lošinj, OIB: 25888957858
 7. Udruga Sokolarski centar, Škugori 47a, HR-22000 Šibenik, OIB: 15862016878
 8. Udruga za zaštitu životinja Ruščica, Ruščičkih žrtava 51, HR-35208 Ruščica, OIB: 07574394691
 9. Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo - Radna jedinica zoološki vrt, Ružina 11a, HR-31000 Osijek, OIB: 07507345484
 10. Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, Maksimirski perivoj bb, HR-10000 Zagreb, OIB: 69262261098
 11. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 55, HR-10000 Zagreb, OIB: 36389528408.

Uz navedene subjekte, svaka pravna osoba koja namjerava obavljati poslove oporavilišta treba prethodno pokrenuti postupak dobivanja ovlaštenja za obavljanje ovih poslova podnošenjem obrasca zahtjeva te dokumentacije i dokaza kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje poslova oporavilišta iz članka 5. navedenog Pravilnika.

Svaki slučaj uhvaćene, ozlijeđene, bolesne ili usmrćene strogo zaštićene životinje treba putem obrasca za dojavu telefonski (01/5502 900) ili putem poruke e-pošte: zavod@mingor.hr prijaviti Ministarstvu ospodarstva i održivog razvoja.

Prilikom predaje životinje u oporavilište nalaznik, vlasnik ili nadležna služba dužni su ispuniti obrazac o primopredaji životinje u oporavilište koji sadrži podatke o predanoj jedinki, kako bi se u slučajevima kada se radi o strogo zaštićenim životinjama iz prirode one nakon oporavka vratile na lokaciju gdje su pronađene, odnosno gdje im je prirodno stanište.

Ministarstvo odabranim i ovlaštenim oporavilištima za divlje životinje kvartalno nadoknađuje opravdane troškove za pružanje osnovne i proširene skrbi i nužno usmrćivanje, temeljem ispostavljenog obrasca zahtjeva za nadoknadu sredstava oporavilištima za divlje životinje.