7. 2. 2023. Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

2. 1. 2024. Objava otvaranja Javnog  poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”
 
Prijave pružatelja usluga za upis u Katalog će se zaprimati od 2. siječnja 2024. godine od 11:00 sati do 2. veljače 2024. godine do 11:00 sati, a prijave zaprimljene prije i nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.
Kao i do sada, prijave će se zaprimati na adresu e-pošte katalog@mingor.hr,  do nastupanja privremene obustave Poziva, a eventualni upiti na adresu upiti.katalog@mingor.hr,.
Ministarstvo će redovito ažurirati Katalog u skladu s dinamikom zaprimanja i obrade prijava.


15.12.2023. Najava otvaranja Javnog  poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” 

Nastavno na objavu Privremene obustave Javnog poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” od 02. listopada 2023., obavještavamo potencijalne prijavitelje na Javni poziv da, sukladno najavi, privremena obustava traje do 2. siječnja 2024. godine do 11:00 sati. Javni poziv će biti otvoren do 2. veljače 2024. godine do 11:00 sati, a prijave zaprimljene izvan navedenih rokova neće se uzimati u obzir. 
Kao i do sada, prijave će se zaprimati na adresu e-pošte katalog@mingor.hr, a eventualni upiti na adresu upiti.katalog@mingor.hr.


13.9.2023. Objava ažurirane verzije Kataloga pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” i roka za dostavu prijava nakon završetka privremene obustave Poziva
 
Obavještavamo prijavitelje na Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“ da je Ministarstvo objavilo ažuriranu verziju Kataloga. Sve prijave zaprimljene do početka privremene obustave su obrađene ili su u postupku obrade.
Prijave pružatelja usluga za upis u Katalog će se ponovno zaprimati od 15. rujna u 00:00:01 sati do 02.listopada 2023. godine u 24:00:00 sati, kada će nastupiti privremena obustava Poziva. Prijave će se zaprimati na adresu e-pošte katalog@mingor.hr. Prijave zaprimljene prije ili nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.
Ministarstvo će redovito ažurirati Katalog u skladu s dinamikom zaprimanja i obrade prijava.


8.9.2023. 1. izmjena Javnog poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“ da je Ministarstvo donijelo 1. izmjenu Javnog poziva.
Sukladno najavi, prijave će se zaprimati od 15. rujna u 00:00:01 sati na adresu e-pošte katalog@mingor.hr. Prijave zaprimljene prije završetka obustave Javnog poziva neće se uzimati u obzir.

Javni poziv- 1.izmjena
Izjava pružatelja usluga - 1.izmjena
Prijavni obrazac Katalog - 1.izmjena
Obrazac reference - 1.izmjena


U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti predviđena je objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ kojim će se poticati ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina, prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjenu složenih digitalnih rješenja. Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) koja se prijavljuju na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ izabrat će  pružatelja usluge iz Kataloga pružatelja usluga koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ili drugoj odgovarajućoj platformi. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Katalogom pružatelja usluga (u daljnjem tekstu: Katalog) želi poduzetnicima koji će se prijaviti na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ olakšati pristup prihvatljivim pružateljima usluga te ujedno olakšati i time i ubrzati postupak dodjele vaučera.

Slijedom navedenoga, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva poduzetnike koji posjeduju odgovarajuća znanja, iskustvo i kapacitete na iskaz interesa za upis u Katalog pružatelja usluga i objavljuje:

JAVNI POZIV

za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga

u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”
 

Pružatelji usluga prijave za upis u katalog dostavljaju putem adrese elektroničke pošte katalog@mingor.hr.

Ovaj Poziv otvoren je od datuma objave do opoziva, koji će pravovremeno biti najavljen na mrežnim stranicama Ministarstva.


1.9.2023. Najava otvaranja Javnog  poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Nastavno na objavu Privremene obustave Javnog poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” od 26. lipnja 2023., obavještavamo potencijalne prijavitelje na Javni poziv da, sukladno najavi, privremena obustava traje do 15. rujna. Prijave zaprimljene prije završetka obustave Javnog poziva neće se uzimati u obzir.
Također, Ministarstvo će objaviti izmjene Javnog poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” koji se odnose na tehničke pojedinosti Poziva, o čemu će potencijalni prijavitelji biti pravovremeno informirani putem web-stranica Ministarstva.

Kao i do sada, prijave će se zaprimati na adresu e-pošte katalog@mingor.hr ,  a eventualni upiti na adresu upiti.katalog@mingor.hr .


26. 6. 2023. ​Privremena obustava Javnog  poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”
 
Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” da će se Poziv obustaviti na određeno vrijeme zbog velikog broja pristiglih prijava.
Ova obustava nastupa 07. srpnja 2023. godine, a traje do 15. rujna 2023. godine.
Sve prijave zaprimljene zaključno s 06. srpnja 2023. godine u 24:00:00 sati biti će uzete u razmatranje.
Podnošenje dokumentacije neće biti moguće nakon obustave Poziva, a prijave predane nakon obustave Poziva neće biti razmatrane.

Ispričavamo se svim zainteresiranim pružateljima usluga zbog pogreške u objavi obavijesti o Privremenoj obustavi Javnog  poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”, gdje je umjesto 06. lipnja 2023. godine trebalo stajati 06. srpnja 2023. godine. Navedeno je ispravljeno u objavi obavijesti.


Dokumentacija:

Javni Poziv (nevažeće)

Prijavni obrazac (nevažeće)

Izjava pružatelja usluga (nevažeće)

Katalog pružatelja usluga
Obavijest o upisu u Katalog pružatelja usluga

Obavještavamo prijavitelje na Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” da su pristigle cjelovite prijave obrađene u zadanim rokovima. Sve prijave koje su udovoljile odredbama Javnog poziva  unesene su u verziju kataloga objavljenu 06.07.2023. godine.

Obrada prijava zaprimljenih do roka navedenog u objavi o privremenoj obustavi Javnog poziva se nastavlja sukladno propisanim rokovima.