Natječaji iz Projekta integracije u EU Natura 2000

Poziv na podnošenje ponuda za nabavu multimedijske opreme za prezentacijski centar Parka prirode Biokovo „Adrion – srce planine“

POZIV NA PODNOŠENJE PONUDA (PNPP)
Nabava multimedijske opreme za prezentacijski centar
Parka prirode Biokovo „Adrion – srce planine“
Br. MENP/NCB/16/06

Zajam Svjetske banke broj: 8021-HR

Naziv zajma Svjetske banke: Projekt integracije u EU Natura 2000

 1. Republika Hrvatska primila je zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za podmirenje troškova Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP), a dio tog zajma namjerava koristiti za isplate temeljem ugovora za nabavu multimedijske opreme za prezentacijski centar Parka prirode Biokovo „Adrion – srce planine“.
 2.  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike poziva prihvatljive i kvalificirane Ponuditelje da podnesu zapečaćene ponude za nabavu multimedijske opreme za prezentacijski centar Parka prirode Biokovo „Adrion – srce planine“. Ovim nadmetanjem nabavljaju se sljedeće stavke opreme:
 

Opis robe

Količina

 

Opis robe

Količina

1.

Stropni ugradni zvučnik - TIP.01

5 kom

23.

LED Ekran – TIP.01

1 kom

2.

Stropni ugradni zvučnik - TIP.02

1 kom

24.

LED Upravljački sustav  – TIP.01

1 kom

3.

Nadgradni zvučnik - TIP.01

2 kom

25.

Blu Ray reproduktor - TIP.01

1 kom

4.

Zidni ugradni subwoofer - TIP.01

1 kom

26.

Video Projektor - TIP.01

1 kom

5.

Pojačalo snage - Tip.01

2 kom

27.

Video reproduktor - TIP.01

2 kom

6.

Pojačalo snage - Tip.02

1 kom

28.

Video reproduktor - TIP.02

1 kom

7.

Pojačalo snage, lokalno - Tip.01

1 kom

29.

Centralni procesor upravljačkog sustava - TIP.01

1 kom

8.

Pojačalo za slušalice - TIP.01

3 kom

30.

Osobno računalo - TIP.01

1 kom

9.

Jedostrana muzejska slušalica - TIP.01

3 kom

31.

Osobno računalo, INT – TIP.01

2 kom

10.

Mikrofonska pozivna konzola - TIP.01

1 kom

32.

Osobno računalo, ugradno - TIP.01

2 kom

11.

Audio distribucijsko pojačalo - TIP.01

1 kom

33.

Printer - TIP.01

1 kom

12.

CD reproduktor/Radio prijamnik - TIP.01

1 kom

34.

Upravljački tablet - TIP.01

1 kom

13.

DSP procesor - TIP.01

1 kom

35.

Digitalni fotoaparat - TIP.01

1 kom

14.

Ručni Bežični mikrofonski komplet - TIP.01

2 kom

36.

Komunikacijski ormar - TIP.01

1 kom

15.

Relejno – upravljačko sučelje - TIP.01

3 kom

37.

Preklopnik računalne mreže - TIP.01

1 kom

16.

LCD Ekran - TIP.01

1 kom

38.

Prespojno polje računalne mreže - TIP.01

1 kom

17.

LCD Ekran - TIP.02

1 kom

39.

Access point bežične mreže - TIP.01

2 kom

18.

LCD Ekran - TIP.03

1 kom

40.

Besprekidno napajanje - Tip.01

1 kom

19.

LCD Ekran osjetljiv na dodir - TIP.01

1 kom

41.

UTP Cat6 kabel

1015 m

20.

LCD Ekran osjetljiv na dodir - TIP.02

1 kom

42.

Zvučnički kabel 2 x 1,5mm

380 m

21.

LCD Ekran osjetljiv na dodir - TIP.03

1 kom

 

Instalacijski materijal

1 kpl

22.

LCD Ekran osjetljiv na dodir - TIP.04

1 kom

 

 1. Ponude koje ne budu uključivale sve navedene stavke ili samo parcijalne količine prema priloženim tehničkim specifikacijama neće biti razmatrane. Ugovor će se dodijeliti onom Ponuditelju za kojeg se utvrdi da je ponudio financijski najpovoljnije ocijenjenu Ponudu i čija ponuda je prihvatljiva u svim bitnim elementima. Tražene specifikacije su definirane u dokumentaciji za nadmetanje.
 2. Nadmetanje će se provesti u skladu s postupcima za domaće nadmetanje (National Competitive Biding, NCB) propisanim Smjernicama Svjetske banke: Nabava na temelju IBRD zajmova i IDA kredita (svibanj 2004. godine, revidirano u listopadu 2006. godine i svibnju 2010. godine) i otvoren je za sve Ponuditelje iz prihvatljivih zemalja navedenih u Smjernicama.
 3. Zainteresirani prihvatljivi Ponuditelji dodatne informacije mogu dobiti u Jedinici za provedbu projekta, a dokumentaciju za nadmetanje pregledati na adresi navedenoj u nastavku u vremenu od 08.30 do 16.30 sati.
 4. Dokumentacija za nadmetanje u digitalnom obliku može se preuzeti nakon dostave pisanog zahtjeva na niže navedenu adresu (poštom, faksom ili e-mailom). Opcionalno, dokumentacija za nadmetanje u papirnatom obliku može se preuzeti u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Radnička cesta 80 (18. kat), 10000 Zagreb. Prilikom preuzimanja dokumentacije za nadmetanje u papirnatom obliku obavezna je prethodna najava dan ranije. Dokumentacija za nadmetanje u papirnatom obliku može biti poslana poštom ili kurirskom službom na adresu navedenu u pisanom zahtjevu ponuditelja. Ponuditelj će snositi sve troškove povezane s dostavom dokumentacije za nadmetanje kurirskom službom.
 5. Ponude moraju biti valjane 60 dana od dana otvaranja ponuda. Sve ponude moraju biti popraćene Jamstvom za ozbiljnost ponude (Bankovna garancija) u iznosu od 17.000,00 kuna.
 6. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.190.000,00 kuna (ovaj iznos uključuje PDV).
 7. Ponude treba dostaviti na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80 (prijamni ured u predvorju), 10000 Zagreb najkasnije do 11.00 sati, 30. prosinca 2016. godine po lokalnom vremenu. Ponude se ne smiju dostaviti elektroničkim putem. Ponude će se fizički otvoriti u 11.00 sati, 30. prosinca 2016. godine uz nazočnost Ponuditelja koji tomu žele prisustvovati. Zakašnjele ponude bit će odbačene i neotvorene vraćene Ponuditeljima.

Kontakt informacije:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Projekt integracije u EU Natura 2000
Radnička cesta 80/18, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 48 66 141, Faks: +385 1 48 66 180
E-mail: mailto:nino.gunjaca@mzoip.hr
KLASA:612-07/16-02/16
UR. BROJ: 517-16-5

 --------------------------------------------------------

Obavijest o rezultatu natječaja prema

Pozivu na podnošenje ponuda za nabavu multimedijske opreme za prezentacijski centar Parka prirode Biokovo „Adrion – srce planine“,
br. MENP/NCB/16/06

 1. U sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (IBRD zajam br. 8021-HR) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo je natječaj za podnošenje ponuda za nabavu multimedijske opreme za prezentacijski centar Parka prirode Biokovo „Adrion – srce planine“, koji je objavljen 30. studenog 2016. u Narodnim novinama br. 110/16 (br. poziva MENP/NCB/16/06).
 2. Natječaj za nabavu robe proveden je metodom i postupcima domaćeg nadmetanja (National Competitive Biding – NCB) utvrđenim u smjernicama Svjetske banke: „Nabava temeljem IBRD zajmova i IDA kredita“ (svibanj 2004. godine, revidirano u listopadu 2006. godine i svibnju 2010. godine) te je bio otvoren za sve prihvatljive ponuditelje kako je utvrđeno smjernicama.
 3. Nazivi svih ponuditelja koji su dostavili ponude s ponuđenim cijenama kako su pročitane prilikom otvaranja ponuda su sljedeće:

Ponuditelj

Cijena ponude s PDV-om (u kunama)

 1.  

KAPETANOVIĆ SISTEMI d.o.o.

951.821,90

 1. Nazivi svih ponuditelja čije ponude su ocjenjivane:

Ponuditelj

Aritmetičke greške

Prilagođena cijena ponude nakon aritmetičkih ispravaka (s PDV-om)

KAPETANOVIĆ SISTEMI d.o.o.

0,00

951.821,90

 1. Naziv uspješnog ponuditelja s cijenom, trajanjem i kratkim prikazom opsega dodijeljenog ugovora su sljedeći:

Naziv uspješnog ponuditelja:

KAPETANOVIĆ SISTEMI d.o.o. iz Zagreba

Iznos ugovora:

951.821,90 kn s PDV-om

Trajanje ugovora:

Rok isporuke je 11 tjedana od datuma ugovora.

Opseg dodijeljenog ugovora:

Nabava multimedijske opreme za prezentacijski centar Parka prirode Biokovo „Adrion – srce planine“.

 1. Neuspješni ponuditelji mogu od naručitelja pisanim putem zatražiti dodatno objašnjenje ili zakazati sastanak za pojašnjenje neuspjeha njihovih ponuda. Ponuditelji zahtjev za objašnjenjem podnose u pisanom obliku na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Projekt integracije u EU Natura 2000, Jedinica za provedbu projekta, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Uprava za zaštitu prirode
Projekt integracije u EU Natura 2000
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel. +385 1 48 66 141
Faks: +385 1 48 66 180
KLASA: 612-07/16-02/16
URBROJ: 517-17-26

Poziv na podnošenje ponuda i Obavijest o rezultatu natječaja za izvođenje radova uređenja prezentacijskog centra Parka prirode Biokovo „Adrion - srce planine“

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

 Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP)

IBRD zajam br. 8021-HR

 Poziv na podnošenje ponuda

za izvođenje radova uređenja prezentacijskog centra Parka prirode Biokovo „Adrion - srce planine“

Br. NIP-01-09-1

 

 1. Republika Hrvatska primila je zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) i namjerava dio sredstava iskoristiti za pokrivanje troškova prema Ugovoru za izvođenje radova uređenja prezentacijskog centra Parka prirode Biokovo „Adrion - srce planine“.
 2. Glavni je cilj NIP-a pružiti podršku nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u njihove investicijske programe, jačati kapacitete za praćenje stanja bioraznolikosti i izvješćivanje o poduzetim mjerama temeljem zahtjeva EU te uvesti programe za uključivanje šire skupine dionika u proces upravljanja mrežom Natura 2000.
 3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje natječaj za podnošenje zapečaćenih ponuda za izvođenje radova uređenja prezentacijskog centra Parka prirode Biokovo „Adrion - srce planine“. Radovi podrazumijevaju izvedbu produkt dizajna i grafike prema postojećem projektu. Detalji radova navedeni su u Odjeljku 7. Specifikacije dokumentacije za nadmetanje.
 4. Natječaj će se provesti metodom i postupcima domaćeg nadmetanja (National Competitive BidingNCB) utvrđenim u smjernicama Svjetske banke: „Nabava temeljem IBRD zajmova i IDA kredita“ (svibanj 2004. godine, revidirano u listopadu 2006. godine i svibnju 2010. godine) te je otvoren za sve prihvatljive ponuditelje kako je utvrđeno smjernicama.
 5. Dokumentacija za nadmetanje u digitalnom obliku može se preuzeti nakon dostave pisanog zahtjeva na niže navedenu adresu (poštom, faksom ili e-mailom). Opcionalno, dokumentacija za nadmetanje u papirnatom obliku može se preuzeti u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Radnička cesta 80 (18. kat), 10000 Zagreb. Prilikom preuzimanja dokumentacije za nadmetanje u papirnatom obliku obavezna je prethodna najava dan ranije. Dokumentacija za nadmetanje u papirnatom obliku može biti poslana poštom ili kurirskom službom na adresu navedenu u pisanom zahtjevu ponuditelja. Ponuditelj će snositi sve troškove povezane s dostavom dokumentacije za nadmetanje kurirskom službom.
 6. Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti detaljnije obavijesti ili pregledati dokumentaciju za nadmetanje na gore navedenoj adresi radnim danom od 9 do 15 sati uz obaveznu prethodnu najavu.
 7. Ponude moraju biti valjane 90 dana od dana otvaranja ponuda. Sve ponude moraju sadržavati jamstvo ponude u iznosu od 20.000,00 kuna u obliku sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
 8. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 952.000,00 kuna (ovaj iznos uključuje PDV).
 9. Ponude treba dostaviti na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Radnička cesta 80, prijamni ured u predvorju, 10000 Zagreb najkasnije do 11:00 sati, 5. prosinca 2016. godine po lokalnom vremenu. Ponude se ne smiju dostaviti elektroničkim putem. Zakašnjele se ponude neće primiti. Ponude će se fizički otvoriti u 11:00 sati, 5. prosinca 2016. godine uz nazočnost ovlaštenih predstavnika ponuditelja koji tomu žele prisustvovati.
 10. Zakašnjele se ponude neće primiti te će se neotvorene vratiti ponuditeljima.

Kontakt informacije:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Uprava za zaštitu prirode

Projekt integracije u EU Natura 2000

N/r g. Nino Gunjača

Radnička cesta 80/18, 10000 Zagreb

Tel. +385 1 48 66 141

Faks: +385 1 48 66 180

E-mail: nino.gunjaca@mzoip.hr

KLASA: 612-07/16-16

URBROJ: 517-16-3

-----------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP)

IBRD zajam br. 8021-HR

  

Obavijest o rezultatu natječaja prema

Pozivu na podnošenje ponuda za izvođenje radova uređenja prezentacijskog centra Parka prirode Biokovo „Adrion - srce planine“ - Izvedba produkt dizajna i grafike,
br. NIP-01-09-1

 1. U sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (IBRD zajam br. 8021-HR) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo je natječaj za podnošenje ponuda za izvođenje radova uređenja prezentacijskog centra Parka prirode Biokovo „Adrion - srce planine“ - Izvedba produkt dizajna i grafike, koji je objavljen 4. studenog 2016. u Narodnim novinama br. 101/16 (br. poziva NIP-01-09-1).
 2. Natječaj za nabavu radova proveden je metodom i postupcima domaćeg nadmetanja (National Competitive Biding – NCB) utvrđenim u smjernicama Svjetske banke: „Nabava temeljem IBRD zajmova i IDA kredita“ (svibanj 2004. godine, revidirano u listopadu 2006. godine i svibnju 2010. godine) te je bio otvoren za sve prihvatljive ponuditelje kako je utvrđeno smjernicama.
 3. Nazivi svih ponuditelja koji su dostavili ponude s ponuđenim cijenama kako su pročitane prilikom otvaranja ponuda su sljedeće:

Ponuditelj

Cijena ponude s PDV-om (u kunama)

 1.  

DIZZ CONCEPT d.o.o.

1.094.608,16

 1. Nazivi svih ponuditelja čije ponude su ocjenjivane:

Ponuditelj

Aritmetičke greške

Iznos/pričuva za nepredviđene troškove

Prilagođena cijena ponude nakon aritmetičkih ispravaka (s PDV-om, bez iznosa za nepredviđene troškove)

DIZZ CONCEPT d.o.o.

0,00

0,00

1.094.608,16

 1. Naziv uspješnog ponuditelja s cijenom, trajanjem i kratkim prikazom opsega dodijeljenog ugovora su sljedeći:

Naziv uspješnog ponuditelja:

DIZZ CONCEPT d.o.o. iz Zagreba

Iznos ugovora:

1.094.608,16 kn s PDV-om

Trajanje ugovora:

Namjeravani će datum završetka za sve radove biti 30. ožujka 2017. godine.

Opseg dodijeljenog ugovora:

Radovi podrazumijevaju izvedbu produkt dizajna i grafike prema postojećem projektu.

 1. Neuspješni ponuditelji mogu od naručitelja pisanim putem zatražiti dodatno objašnjenje ili zakazati sastanak za pojašnjenje neuspjeha njihovih ponuda. Ponuditelji zahtjev za objašnjenjem podnose u pisanom obliku na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Projekt integracije u EU Natura 2000, Jedinica za provedbu projekta, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Uprava za zaštitu prirode
Projekt integracije u EU Natura 2000
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel. +385 1 48 66 141
Faks: +385 1 48 66 180
KLASA: 612-07/16-02/16
URBROJ: 517-17-25

 

Poziv na podnošenje ponuda i Obavijest o rezultatu natječaja za izvođenje radova izgradnje mosta Greda-Ljubljanica na rijeci Odri u Sisačko-moslavačkoj županiji

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP)
IBRD zajam br. 8021-HR

 

Poziv na podnošenje ponudaza izvođenje radova izgradnje mosta Greda-Ljubljanica na rijeci Odri u Sisačko-moslavačkoj županiji
Br. NIP-01-28

Zajam Svjetske banke broj: 8021-HR
Naziv zajma Svjetske banke: Projekt integracije u EU Natura 2000 

 1. Republika Hrvatska primila je zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) i namjerava dio sredstava iskoristiti za pokrivanje troškova prema Ugovoru za izvođenje radova izgradnje mosta Greda-Ljubljanica na rijeci Odri u Sisačko-moslavačkoj županiji.
 2. Glavni je cilj NIP-a pružiti podršku nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u njihove investicijske programe, jačati kapacitete za praćenje stanja bioraznolikosti i izvješćivanje o poduzetim mjerama temeljem zahtjeva EU te uvesti programe za uključivanje šire skupine dionika u proces upravljanja mrežom Natura 2000.
 3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisuje natječaj za podnošenje zapečaćenih ponuda za izvođenje radova izgradnje mosta Greda-Ljubljanica na rijeci Odri u Sisačko-moslavačkoj županiji. Radovi podrazumijevaju građevinsko - obrtničke radove na izgradnji mosta Greda – Ljubljanica preko rijeke Odre što uključuje pripremne radove, radove uklanjanja i čišćenja, radove na izvođenju pilota, tesarske radove, radove na zaštiti drvene konstrukcije, radove montaže štapastih sredstava za spajanje i čeličnih elemenata, te zemljane i završne radove.
 4. Izvođenje radova izgradnje mosta preko rijeke Odre izvodi se u dvije različite tehnologije i to:

a)        Temeljenje mosne konstrukcije s AB pilotima i AB naglavnim gredama, što uključuje i izradu radnih platoa od glinenog materijala u koritu rijeke te izradu i ugradbu drvenih pilota za potrebe lijevog i desnog obalnog upornjaka.

b)        Izrada donjeg i gornjeg ustroja drvenog mosta - drvena stupišta i obalni upornjaci (osim drvenih pilota upornjaka) za donji ustroj mosta, te kompletna drvena konstrukcija gornjeg ustroja mosta - glavni i sekundarni nosači mosta, kolovozna drvena konstrukcija te drvena ograda mosta.

 1. Ponuditelji se mogu međusobno udruživati u obliku zajedničkog nastupa ili mogu predvidjeti angažman podizvođača kako bi zadovoljili kvalifikacije zahtijevane dokumentacijom za nadmetanje.
 2. Natječaj će se provesti metodom i postupcima domaćeg nadmetanja (National Competitive BiddingNCB) utvrđenim u smjernicama Svjetske banke: „Nabava temeljem IBRD zajmova i IDA kredita“ (svibanj 2004. godine, revidirano u listopadu 2006. godine i svibnju 2010. godine) te je otvoren za sve prihvatljive ponuditelje kako je utvrđeno smjernicama.
 3. Dokumentacija za nadmetanje u digitalnom obliku može se preuzeti nakon dostave pisanog zahtjeva na niže navedenu adresu (poštom, faksom ili e-mailom). Opcionalno, dokumentacija za nadmetanje u papirnatom obliku može se preuzeti u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Radnička cesta 80 (18. kat), 10000 Zagreb. Prilikom preuzimanja dokumentacije za nadmetanje u papirnatom obliku obavezna je prethodna najava dan ranije. Dokumentacija za nadmetanje u papirnatom obliku može biti poslana poštom ili kurirskom službom na adresu navedenu u pisanom zahtjevu ponuditelja. Ponuditelj će snositi sve troškove povezane s dostavom dokumentacije za nadmetanje kurirskom službom.
 4. Svaki ponuditelj radova prije dostave ponude dužan je obići lokalitet gradnje.
 5. Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti detaljnije obavijesti ili pregledati dokumentaciju za nadmetanje na gore navedenoj adresi radnim danom od 9 do 15 sati uz obaveznu prethodnu najavu.
 6. Ponude moraju biti valjane 90 dana od dana otvaranja ponuda. Sve ponude moraju sadržavati jamstvo ponude u iznosu od 50.000,00 kuna.
 7. Ponude treba dostaviti na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Radnička cesta 80, prijamni ured u predvorju, 10000 Zagreb najkasnije do 11:00 sati, 8. lipnja 2016. godine po lokalnom vremenu. Ponude se ne smiju dostaviti elektroničkim putem. Zakašnjele se ponude neće primiti. Ponude će se fizički otvoriti u 11:00 sati, 8. lipnja 2016. godine uz nazočnost ovlaštenih predstavnika ponuditelja koji tomu žele prisustvovati.
 8. Zakašnjele se ponude neće primiti te će se neotvorene vratiti ponuditeljima.

Kontakt informacije:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Uprava za zaštitu prirode

Projekt integracije u EU Natura 2000

N/r g. Nino Gunjača

Radnička cesta 80/18, 10000 Zagreb

Tel. +385 1 48 66 141

Faks: +385 1 48 66 180

E-mail: nino.gunjaca@mzoip.hr

KLASA: 612-07/16-02/10

URBROJ: 517-16-1

 

-----------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP)
IBRD zajam br. 8021-HR
Obavijest o rezultatu natječaja prema

Pozivu na podnošenje ponuda za izvođenje radova izgradnje mosta Greda-Ljubljanica na rijeci Odri u Sisačko-moslavačkoj županiji, br. NIP-01-28

 1. U sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (IBRD zajam br. 8021-HR) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisalo je natječaj za podnošenje ponuda za izvođenje radova izgradnje mosta Greda-Ljubljanica na rijeci Odri u Sisačko-moslavačkoj županiji, koji je objavljen 11. svibnja 2016. u Narodnim novinama br. 44/16 (br. poziva NIP-01-28).
 2. Natječaj za nabavu radova proveden je metodom i postupcima domaćeg nadmetanja (National Competitive Biding – NCB) utvrđenim u s mjernicama Svjetske banke: „Nabava temeljem IBRD zajmova i IDA kredita“ (svibanj 2004. godine, revidirano u listopadu 2006. godine i svibnju 2010. godine) te je bio otvoren za sve prihvatljive ponuditelje kako je utvrđeno smjernicama.
 3. Nazivi svih ponuditelja koji su dostavili ponude s ponuđenim cijenama kako su pročitane prilikom otvaranja ponuda su sljedeće:

Ponuditelj

Cijena ponude s PDV-om (u kunama)

 1.  

MINIGRADNJA d.o.o.

3.867.181,59

 1.  

EDING d.o.o.

3.490.555,38

 1.  

TIM-COLOR d.o.o.

3.710.678,25

 1. Nazivi svih ponuditelja čije ponude su ocjenjivane:

Ponuditelj

Aritmetičke greške

Iznos/pričuva za nepredviđene troškove

Prilagođena cijena ponude nakon aritmetičkih ispravaka (s PDV-om, bez iznosa za nepredviđene troškove)

MINIGRADNJA d.o.o.

0,00

351.561,961

3.515.619,63

EDING d.o.o.

0,00

0,00

3.490.555,38

TIM-COLOR d.o.o.

0,00

0,00

3.710.678,25

1 Ponuditelj je samostalno dodao pričuvu u iznosu od 10% iznosa ponude s PDV-om.

 1. Naziv uspješnog ponuditelja s cijenom, trajanjem i kratkim prikazom opsega dodijeljenog ugovora su sljedeći:

Naziv uspješnog ponuditelja:

EDING d.o.o. iz Zagreba

Iznos ugovora:

3.490.555,38 kn s PDV-om

Trajanje ugovora:

Namjeravani će datum završetka za sve radove biti 15. listopada 2016. godine.

Opseg dodijeljenog ugovora:

Radovi podrazumijevaju građevinsko - obrtničke radove na izgradnji mosta Greda – Ljubljanica preko rijeke Odre što uključuje pripremne radove, radove uklanjanja i čišćenja, radove na izvođenju pilota, tesarske radove, radove na zaštiti drvene konstrukcije, radove montaže štapastih sredstava za spajanje i čeličnih elemenata, te zemljane i završne radove.

 1. Neuspješni ponuditelji mogu od naručitelja pisanim putem zatražiti dodatno objašnjenje ili zakazati sastanak za pojašnjenje neuspjeha njihovih ponuda. Ponuditelji zahtjev za objašnjenjem podnose u pisanom obliku na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Jedinica za provedbu projekta, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Uprava za zaštitu prirode

Projekt integracije u EU Natura 2000

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel. +385 1 48 66 141

Faks: +385 1 48 66 180

KLASA: 612-07/16-02/10

URBROJ: 517-16-9

 

Poziv na podnošenje ponuda i Obavijest o rezultatu nadmetanja za izvođenje radova na uspostavi promatračnica za ptice na području delte rijeke Neretve

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP)

IBRD zajam br. 8021-HR

 

Poziv na podnošenje ponuda

za izvođenje radova na uspostavi promatračnica za ptice na području delte rijeke Neretve

Br. NIP-01-20

Zajam Svjetske banke broj: 8021-HR

Naziv zajma Svjetske banke: Projekt integracije u EU Natura 2000

 1. Republika Hrvatska primila je zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) i namjerava dio sredstava iskoristiti za pokrivanje troškova prema Ugovoru za izvođenje radova na uspostavi promatračnica za ptice na području delte rijeke Neretve.
 2. Glavni je cilj NIP-a pružiti podršku nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u njihove investicijske programe, jačati kapacitete za praćenje stanja bioraznolikosti i izvješćivanje o poduzetim mjerama temeljem zahtjeva EU te uvesti programe za uključivanje šire skupine dionika u proces upravljanja mrežom Natura 2000.       
 3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisuje natječaj za podnošenje zapečaćenih ponuda za izvođenje radova na uspostavi promatračnica za ptice na području delte rijeke Neretve. Radovi uključuju građevinsko - obrtničke radove, radove opremanja i hortikulturalnog uređenja okoliša promatračnica te radove na postavljanju sustava tehničke zaštite (video nadzora).
 4. Natječaj će se provesti metodom i postupcima domaćeg nadmetanja (National Competitive BidingNCB) utvrđenim u smjernicama Svjetske banke: „Nabava temeljem IBRD zajmova i IDA kredita“ (svibanj 2004. godine, revidirano u listopadu 2006. godine i svibnju 2010. godine) te je otvoren za sve prihvatljive ponuditelje kako je utvrđeno smjernicama.
 5. Dokumentacija za nadmetanje i dodatne preslike mogu se preuzeti nakon dostave pisanog zahtjeva na niže navedenu adresu (poštom, faksom ili e-mailom). Dokumentacija za nadmetanje preuzima se u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Radnička cesta 80 (18. kat), 10000 Zagreb. Prilikom preuzimanja dokumentacije za nadmetanje obavezna je prethodna najava dan ranije. Dokumentacija za nadmetanje može biti poslana poštom ili kurirskom službom na adresu navedenu u pisanom zahtjevu ponuditelja. Ponuditelj će snositi sve troškove povezane s dostavom dokumentacije za nadmetanje kurirskom službom.
 6. Svaki ponuditelj radova prije dostave ponude dužan je obići lokalitet gradnje.
 7. Ponuditelj ili član zajednice ponuditelja ili predloženi podizvođač mora posjedovati odobrenje za djelatnost privatne (tehničke) zaštite sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10, 139/10).
 8. Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti detaljnije obavijesti ili pregledati dokumentaciju za nadmetanje na gore navedenoj adresi radnim danom od 9 do 15 sati uz obaveznu prethodnu najavu.
 9. Ponude moraju biti valjane 90 dana od dana otvaranja ponuda. Sve ponude moraju sadržavati jamstvo ponude u iznosu od 23.000,00 kuna.
 10. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.150.000,00 kuna (ovaj iznos uključuje PDV i iznos za nepredviđene troškove koji je definiran u Odjeljku 9. Troškovnik dokumentacije za nadmetanje).
 11. Ponude treba dostaviti na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Radnička cesta 80, prijamni ured u predvorju, 10000 Zagreb najkasnije do 11:00 sati, 21. travnja 2016. godine po lokalnom vremenu. Ponude se ne smiju dostaviti elektroničkim putem. Zakašnjele se ponude neće primiti. Ponude će se fizički otvoriti u 11:00 sati, 21. travnja 2016. godine uz nazočnost ovlaštenih predstavnika ponuditelja koji tomu žele prisustvovati.
 12. Zakašnjele se ponude neće primiti te će se neotvorene vratiti ponuditeljima.

Kontakt informacije:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Uprava za zaštitu prirode
Projekt integracije u EU Natura 2000
N/r g. Nino Gunjača
Radnička cesta 80/18, 10000 Zagreb

Tel. +385 1 48 66 141
Faks: +385 1 48 66 180
E-mail: mailto:nino.gunjaca@mzoip.hr
KLASA: 612-07/15-02/30
URBROJ: 517-16-3

-------------------------------------------------------------

 REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP)
IBRD zajam br. 8021-HR

 Obavijest o rezultatu natječaja prema
Pozivu na podnošenje ponuda za izvođenje radova na uspostavi promatračnica za ptice na području delte rijeke Neretve, br. NIP-01-20

 1. U sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (IBRD zajam br. 8021-HR) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisalo je natječaj za podnošenje ponuda za izvođenje radova na uspostavi promatračnica za ptice na području delte rijeke Neretve, koji je objavljen 23. ožujka 2016. u Narodnim novinama br. 25/16 (br. poziva NIP-01-20).
 2. Natječaj za nabavu radova proveden je metodom i postupcima domaćeg nadmetanja (National Competitive Biding – NCB) utvrđenim u s mjernicama Svjetske banke: „Nabava temeljem IBRD zajmova i IDA kredita“ (svibanj 2004. godine, revidirano u listopadu 2006. godine i svibnju 2010. godine) te je bio otvoren za sve prihvatljive ponuditelje kako je utvrđeno smjernicama.
 3. Nazivi svih ponuditelja koji su dostavili ponude s ponuđenim cijenama kako su pročitane prilikom otvaranja ponuda su sljedeće:

Ponuditelj

Cijena ponude s PDV-om (u kunama)

 1.  

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. iz Ivanić Grada

1.147.470,85

 1.  

EDING d.o.o. iz Zagreba

1.389.608,69

 1.  

CENTROGRADNJA d.o.o. iz Zagreba

1.095.182,27

 

 1. Nazivi svih ponuditelja čije ponude su ocjenjivane:

Ponuditelj

Aritmetičke greške

Iznos/pričuva za nepredviđene troškove

Prilagođena cijena ponude nakon aritmetičkih ispravaka (s PDV-om, bez iznosa za nepredviđene troškove)

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. iz Ivanić Grada

0,00

104.310,08

1.043.100,77

EDING d.o.o. iz Zagreba

0,00

126.328,06

1.263.280,63

CENTROGRADNJA d.o.o. iz Zagreba

0,00

99.562,02

995.620,25

 1. Naziv uspješnog ponuditelja s cijenom, trajanjem i kratkim prikazom opsega dodijeljenog ugovora su sljedeći:

Naziv uspješnog ponuditelja:

CENTROGRADNJA d.o.o. iz Zagreba

Iznos ugovora:

1.095.182,27 kn s PDV-om

Trajanje ugovora:

Namjeravani datum završetka radova će biti 15. rujna 2016. godine.

Opseg dodijeljenog ugovora:

Radovi uključuju građevinsko - obrtničke radove, radove opremanja i hortikulturalnog uređenja okoliša promatračnica te radove na postavljanju sustava tehničke zaštite (video nadzora).

 1. Neuspješni ponuditelji mogu od naručitelja pisanim putem zatražiti dodatno objašnjenje ili zakazati sastanak za pojašnjenje neuspjeha njihovih ponuda. Ponuditelji zahtjev za objašnjenjem podnose u pisanom obliku na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Jedinica za provedbu projekta, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Uprava za zaštitu prirode
Projekt integracije u EU Natura 2000
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

 

Tel. +385 1 48 66 141
Faks: +385 1 48 66 180
KLASA: 612-07/15-02/30
URBROJ: 517-16-9

 

Poziv na podnošenje ponuda i Obavijest o rezultatu natječaja za izvođenje radova izgradnje poučne staze „Virovi“ i „Lože“ u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Klasa: 612-07/16-02/09
Urbroj: 517-16-2 od 3. V. 2016. (185)

Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP)
IBRD zajam br. 8021-HR
POZIV NA PODNOŠENJE PONUDA
za izvođenje radova izgradnje poučne staze »Virovi« i »Lože« u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Br. NIP-01-36-5

Zajam Svjetske banke broj: 8021-HR
Naziv zajma Svjetske banke: Projekt integracije u EU Natura 2000

1. Republika Hrvatska primila je zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) i namjerava dio sredstava iskoristiti za pokrivanje troškova prema Ugovoru za izvođenje radova izgradnje poučne staze »Virovi« i »Lože« u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

2. Glavni je cilj NIP-a pružiti podršku nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u njihove investicijske programe, jačati kapacitete za praćenje stanja bioraznolikosti i izvješćivanje o poduzetim mjerama temeljem zahtjeva EU te uvesti programe za uključivanje šire skupine dionika u proces upravljanja mrežom Natura 2000.

3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisuje natječaj za podnošenje zapečaćenih ponuda za izvođenje radova izgradnje poučne staze »Virovi« i »Lože« u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Radovi podrazumijevaju građevinsko-obrtničke radove na uređenju poučne staze što uključuje pripremne, zemljane, tesarske, stolarske, limarske radove te elektroradove na uzemljenju.

4. Natječaj će se provesti metodom i postupcima domaćeg nadmetanja (National Competitive Biding – NCB) utvrđenim u smjernicama Svjetske banke: »Nabava temeljem IBRD zajmova i IDA kredita« (svibanj 2004. godine, revidirano u listopadu 2006. godine i svibnju 2010. godine) te je otvoren za sve prihvatljive ponuditelje kako je utvrđeno smjernicama.

5. Dokumentacija za nadmetanje u digitalnom obliku može se preuzeti nakon dostave pisanog zahtjeva na niže navedenu adresu (poštom, telefaksom ili e-mailom). Opcionalno, dokumentacija za nadmetanje u papirnatom obliku može se preuzeti u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Radnička cesta 80 (18. kat), 10000 Zagreb. Prilikom preuzimanja dokumentacije za nadmetanje u papirnatom obliku obavezna je prethodna najava dan ranije. Dokumentacija za nadmetanje u papirnatom obliku može biti poslana poštom ili kurirskom službom na adresu navedenu u pisanom zahtjevu ponuditelja. Ponuditelj će snositi sve troškove dostave dokumentacije za nadmetanje kurirskom službom.

6. Svaki ponuditelj radova prije dostave ponude dužan je obići lokalitet gradnje.

7. Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti detaljnije obavijesti ili pregledati dokumentaciju za nadmetanje na navedenoj adresi radnim danom od 9 do 15 sati uz obaveznu prethodnu najavu.

8. Ponude moraju biti valjane 90 dana od otvaranja ponuda. Sve ponude moraju sadržavati jamstvo ponude u iznosu od 20.000,00 kuna.

9. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.000.000,00 kuna (ovaj iznos uključuje PDV i iznos za nepredviđene troškove koji je definiran u Odjeljku 9. Troškovnik dokumentacije za nadmetanje).

10. Ponude treba dostaviti na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Radnička cesta 80, prijamni ured u predvorju, 10000 Zagreb, najkasnije do 11 sati, 7. lipnja 2016. godine po lokalnom vremenu. Ponude se ne smiju dostaviti elektroničkim putem. Zakašnjele se ponude neće primiti. Ponude će se fizički otvoriti u 11 sati, 7. lipnja 2016. godine uz nazočnost ovlaštenih predstavnika ponuditelja koji tomu žele prisustvovati.

11. Zakašnjele se ponude neće primiti te će se neotvorene vratiti ponuditeljima.

Informacije za kontakt:
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Uprava za zaštitu prirode
Projekt integracije u EU Natura 2000
N/r g. Nino Gunjača
Radnička cesta 80/18, 10000 Zagreb
Tel. +38514866-141
Telefaks: +38514866-180
E-pošta: nino.gunjaca@mzoip.hr

 ----------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP)
IBRD zajam br. 8021-HR

 Obavijest o rezultatu natječaja prema
Pozivu na podnošenje ponuda za izvođenje radova izgradnje poučne staze „Virovi“ i „Lože“ u Vukovarsko-srijemskoj županiji, br. NIP-01-36-5

 1. U sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (IBRD zajam br. 8021-HR) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisalo je natječaj za podnošenje ponuda za izvođenje radova izgradnje poučne staze „Virovi“ i „Lože“ u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koji je objavljen 5. svibnja 2016. u Narodnim novinama br. 43/16 (br. poziva NIP-01-36-5).
 2. Natječaj za nabavu radova proveden je metodom i postupcima domaćeg nadmetanja (National Competitive Biding – NCB) utvrđenim u s mjernicama Svjetske banke: „Nabava temeljem IBRD zajmova i IDA kredita“ (svibanj 2004. godine, revidirano u listopadu 2006. godine i svibnju 2010. godine) te je bio otvoren za sve prihvatljive ponuditelje kako je utvrđeno smjernicama.
 3. Nazivi svih ponuditelja koji su dostavili ponude s ponuđenim cijenama kako su pročitane prilikom otvaranja ponuda su sljedeće:

Ponuditelj

Cijena ponude s PDV-om (u kunama)

 1.  

IZGRADNJA – VVK d.o.o.

937.224,44

 1.  

EDING d.o.o.

1.117.227,38

 1.  

BINDER d.o.o.

985.810,81

 1.  

Zajednički nastup: TIM-COLOR d.o.o. i ČVOR d.o.o.

943.670,31

 1. Nazivi svih ponuditelja čije ponude su ocjenjivane:

Ponuditelj

Aritmetičke greške

Iznos/pričuva za nepredviđene troškove

Prilagođena cijena ponude nakon aritmetičkih ispravaka (s PDV-om, bez iznosa za nepredviđene troškove)

IZGRADNJA – VVK d.o.o.

0,00

0,00

937.224,44

EDING d.o.o.

 

0,00

1.117.227,38

BINDER d.o.o.

0,00

0,00

985.810,81

Zajednički nastup: TIM-COLOR d.o.o. i ČVOR d.o.o.

0,00

0,00

943.670,31

 1. Naziv uspješnog ponuditelja s cijenom, trajanjem i kratkim prikazom opsega dodijeljenog ugovora su sljedeći:

Naziv uspješnog ponuditelja:

IZGRADNJA – VVK d.o.o. iz Vinkovaca

Iznos ugovora:

937.224,44 kn s PDV-om

Trajanje ugovora:

Namjeravani će datum završetka za sve radove biti 30. studeni 2016. godine.

Opseg dodijeljenog ugovora:

Radovi podrazumijevaju građevinsko - obrtničke radove na uređenju poučne staze što uključuje pripremne, zemljane, tesarske, stolarske, limarske radove te elektro radove na uzemljenju.

 1. Neuspješni ponuditelji mogu od naručitelja pisanim putem zatražiti dodatno objašnjenje ili zakazati sastanak za pojašnjenje neuspjeha njihovih ponuda. Ponuditelji zahtjev za objašnjenjem podnose u pisanom obliku na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Jedinica za provedbu projekta, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Uprava za zaštitu prirode

Projekt integracije u EU Natura 2000

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel. +385 1 48 66 141

Faks: +385 1 48 66 180

KLASA: 612-07/16-02/09

URBROJ: 517-16-10

 

Poziv na podnošenje ponuda i Obavijest o rezultatu natječaja za izvođenje radova rekonstrukcije zgrade recepcije vrtova Lunjskih maslinika, te izgradnje informativno–edukacijske promatračnice i obnove lokve (ponovljeni poziv)

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP)

IBRD zajam br. 8021-HR

Poziv na podnošenje ponuda

za izvođenje radova rekonstrukcije zgrade recepcije vrtova Lunjskih maslinika, te izgradnje informativno–edukacijske promatračnice i obnove lokve

(ponovljeni poziv)

Br. NIP-01-36-2

Zajam Svjetske banke broj: 8021-HR

Naziv zajma Svjetske banke: Projekt integracije u EU Natura 2000 

 1. Republika Hrvatska primila je zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) i namjerava dio sredstava iskoristiti za pokrivanje troškova prema Ugovoru za izvođenje radova rekonstrukcije zgrade recepcije vrtova Lunjskih maslinika, te izgradnje informativno–edukacijske promatračnice i obnove lokve.
 2. Glavni je cilj NIP-a pružiti podršku nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u njihove investicijske programe, jačati kapacitete za praćenje stanja bioraznolikosti i izvješćivanje o poduzetim mjerama temeljem zahtjeva EU te uvesti programe za uključivanje šire skupine dionika u proces upravljanja mrežom Natura 2000.
 3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisuje natječaj za podnošenje zapečaćenih ponuda za izvođenje radova rekonstrukcije zgrade recepcije vrtova Lunjskih maslinika, te izgradnje informativno–edukacijske promatračnice i obnove lokve. Radovi uključuju radove demontaže i rušenja, pripremne i zemljane radove , betonske, armiranobetonske, zidarske, izolaterske i obrtničke radove, te radove na hortikulturalnom uređenju i radove unutarnjeg uređenja.
 4. Natječaj će se provesti metodom i postupcima domaćeg nadmetanja (National Competitive BidingNCB) utvrđenim u smjernicama Svjetske banke: „Nabava temeljem IBRD zajmova i IDA kredita“ (svibanj 2004. godine, revidirano u listopadu 2006. godine i svibnju 2010. godine) te je otvoren za sve prihvatljive ponuditelje kako je utvrđeno smjernicama.
 5.  Dokumentacija za nadmetanje i dodatne preslike mogu se preuzeti nakon dostave pisanog zahtjeva na niže navedenu adresu (osobno, faksom ili e-mailom) i plaćanja bespovratne naknade od 200,00 HRK. Dokumentacija za nadmetanje preuzima se u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Radnička cesta 80, prijamni ured u predvorju, 10000 Zagreb. Prilikom preuzimanja dokumentacije za nadmetanje obavezna je prethodna najava dan ranije. Uplata se vrši u korist Državnog proračuna Republike Hrvatskena račun br. 1001005-1863000160, model: 64, poziv na broj: 9733-47053-OIB uz naznaku u opisu plaćanja „Dokumentacija za nadmetanje - Lun“. Dokumentacija za nadmetanje može biti poslana poštom ili kurirskom službom na adresu navedenu u pisanom zahtjevu ponuditelja. Ponuditelj će snositi sve troškove povezane s dostavom dokumentacije za nadmetanje kurirskom službom.
 6. Svaki ponuditelj radova prije dostave ponude dužan je obići lokalitet gradnje.
 7. Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti detaljnije obavijesti ili pregledati dokumentaciju za nadmetanje na gore navedenoj adresi radnim danom od 9 do 15 sati uz obaveznu prethodnu najavu.
 8. Ponude moraju biti valjane 90 dana od dana otvaranja ponuda. Sve ponude moraju sadržavati jamstvo ponude u iznosu od 30.000,00 kuna.
 9. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.600.000,00 kuna (ovaj iznos uključuje PDV i iznos za nepredviđene troškove koji je definiran u Odjeljku 9. Troškovnik dokumentacije za nadmetanje).
 10. Ponude treba dostaviti na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Radnička cesta 80, prijamni ured u predvorju, 10000 Zagreb najkasnije do 11:00 sati, 19. veljače 2016. godine po lokalnom vremenu. Ponude se ne smiju dostaviti elektroničkim putem. Zakašnjele se ponude neće primiti. Ponude će se fizički otvoriti u 11:00 sati, 19. veljače 2016. godine uz nazočnost ovlaštenih predstavnika ponuditelja koji tomu žele prisustvovati.
 11. Zakašnjele se ponude neće primiti te će se neotvorene vratiti ponuditeljima.

Kontakt informacije:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode

Projekt integracije u EU Natura 2000, N/r g. Nino Gunjača

Radnička cesta 80/18, 10000 Zagreb

Tel. +385 1 48 66 141, Faks: +385 1 48 66 180, E-mail: nino.gunjaca@mzoip.hr

KLASA: 612-07/15-02/35, URBROJ: 517-16-13 

---------------------------------------------------------------------------

 REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP)
IBRD zajam br. 8021-HR
Obavijest o rezultatu natječaja prema

Pozivu na podnošenje ponuda za izvođenje radova rekonstrukcije zgrade recepcije vrtova Lunjskih maslinika, te izgradnje informativno–edukacijske promatračnice i obnove lokve (ponovljeni poziv), br. NIP-01-36-2

 1. U sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (IBRD zajam br. 8021-HR) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisalo je natječaj za podnošenje ponuda za izvođenje radova rekonstrukcije zgrade recepcije vrtova Lunjskih maslinika, te izgradnje informativno–edukacijske promatračnice i obnove lokve, koji je objavljen 15. siječnja 2016. u Narodnim novinama br. 5/16 (br. poziva NIP-01-36-2).
 2. Natječaj za nabavu radova proveden je metodom i postupcima domaćeg nadmetanja (National Competitive Biding – NCB) utvrđenim u s mjernicama Svjetske banke: „Nabava temeljem IBRD zajmova i IDA kredita“ (svibanj 2004. godine, revidirano u listopadu 2006. godine i svibnju 2010. godine) te je bio otvoren za sve prihvatljive ponuditelje kako je utvrđeno smjernicama.
 3. Nazivi svih ponuditelja koji su dostavili ponude s ponuđenim cijenama kako su pročitane prilikom otvaranja ponuda su sljedeće:

Ponuditelj

Cijena ponude s PDV-om (u kunama)

 1.  

MINIGRADNJA d.o.o.

1.987.977,05

 1.  

GRADNJA VL. Stjepan Grden

1.646.729,98

 1.  

Zajednički nastup: OPTIMA GRADNJA d.o.o. i NEKRETNINE VLAHOVIĆ d.o.o.

1.759.399,82

 1.  

EDING d.o.o.

1.875.616,19

 1.  

MONTEL d.o.o.

1.577.404,68

 1.  

TIM-COLOR d.o.o.

1.472.336,25

 1. Ponuda gospodarskog subjekta Obrt GRADNJA VL. Stjepan Grden nije prihvatljiva jer sadrži nedostatku u smislu verifikacije ponude (ponuditelj u ovom slučaju nije parafirao sve stranice troškovnika sukladno članku 18.2 „Odjeljak 1. – Upute ponuditeljima“ dokumentacije za nadmetanje) te nije priložen program/plan izvođenja radova.
 2. Nazivi svih ponuditelja čije ponude su ocjenjivane:

Ponuditelj

Aritmetičke greške

Iznos/pričuva za nepredviđene troškove

Prilagođena cijena ponude nakon aritmetičkih ispravaka (s PDV-om, bez iznosa za nepredviđene troškove)

MINIGRADNJA d.o.o.

47,52

180.729,51

1.807.295,06

Zajednički nastup: OPTIMA GRADNJA d.o.o. i NEKRETNINE VLAHOVIĆ d.o.o.

55,00

159.950,94

1.599.509,38

EDING d.o.o.

115,50

170.521,06

1.705.210,63

MONTEL d.o.o.

-58,57

143.405,75

1.434.057,50

TIM-COLOR d.o.o.

0,00

133.848,75

1.338.487,50

 1. Naziv uspješnog ponuditelja s cijenom, trajanjem i kratkim prikazom opsega dodijeljenog ugovora su sljedeći:

Naziv uspješnog ponuditelja:

TIM-COLOR d.o.o. iz Zagreba

Iznos ugovora:

1.472.336,25 kn s PDV-om

Trajanje ugovora:

Namjeravani će datum završetka za sve
radove biti 15. kolovoza 2016. godine.

Opseg dodijeljenog ugovora:

Radovi uključuju radove demontaže i rušenja,
pripremne i zemljane radove , betonske,
armiranobetonske, zidarske, izolaterske i obrtničke
radove, te radove na hortikulturalnom uređenju i
radove unutarnjeg uređenja.

 1. Neuspješni ponuditelji mogu od naručitelja pisanim putem zatražiti dodatno objašnjenje ili zakazati sastanak za pojašnjenje neuspjeha njihovih ponuda. Ponuditelji zahtjev za objašnjenjem podnose u pisanom obliku na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Jedinica za provedbu projekta, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Uprava za zaštitu prirode
Projekt integracije u EU Natura 2000
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel. +385 1 48 66 141
Faks: +385 1 48 66 180
KLASA: 612-07/15-02/35
URBROJ: 517-16-26

 

Poziv na podnošenje ponuda i Obavijest o rezultatu natječaja za izvođenje radova rekonstrukcije dijela postojeće građevine Društvenog doma u Betini u Prezentacijski centar PP Vransko jezero i NP Kornati

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

 Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP)

IBRD zajam br. 8021-HR

 Poziv na podnošenje ponuda

za izvođenje radova rekonstrukcije dijela postojeće građevine Društvenog doma u Betini u Prezentacijski centar PP Vransko jezero i NP Kornati

Br. NIP-01-17-2

 Zajam Svjetske banke broj: 8021-HR

Naziv zajma Svjetske banke: Projekt integracije u EU Natura 2000  

 1. Republika Hrvatska primila je zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) i namjerava dio sredstava iskoristiti za pokrivanje troškova prema Ugovoru za izvođenje radova rekonstrukcije dijela postojeće građevine Društvenog doma u Betini u Prezentacijski centar PP Vransko jezero i NP Kornati.
 2. Glavni je cilj NIP-a pružiti podršku nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u njihove investicijske programe, jačati kapacitete za praćenje stanja bioraznolikosti i izvješćivanje o poduzetim mjerama temeljem zahtjeva EU te uvesti programe za uključivanje šire skupine dionika u proces upravljanja mrežom Natura 2000.
 3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisuje natječaj za podnošenje zapečaćenih ponuda za izvođenje radova rekonstrukcije dijela postojeće građevine Društvenog doma u Betini u Prezentacijski centar PP Vransko jezero i NP Kornati. Radovi rekonstrukcije uključuju građevinsko – obrtničke radove, radove na električnoj instalaciji, instalaciji vodovoda i odvodnje, termotehničkim instalacijama, radove na montaži dizala i unutarnjem uređenju prostora u prizemlju objekta. Glavni projekt cjelokupne rekonstrukcije postojeće građevine Društvenog doma u Betini u Prezentacijski centar PP Vransko jezero i NP Kornati  izrađen je u rujnu 2014. Kako će se radovi iz glavnog projekta financirati iz tri različita izvora, u svibnju 2015. izrađena su tri troškovnika prema izvorima financiranja, a svi prema Glavnom projektu iz rujna 2014. Predmet ovog javnog nadmetanja su samo oni radovi specificirani Izvedbeni integralnim troškovnikom bez stavki koje su obuhvaćene projektom energetske učinkovitosti i bez stavki uređenja zapadnog krila 1. kata.
 4. Natječaj će se provesti metodom i postupcima domaćeg nadmetanja (National Competitive BidingNCB) utvrđenim u smjernicama Svjetske banke: „Nabava temeljem IBRD zajmova i IDA kredita“ (svibanj 2004. godine, revidirano u listopadu 2006. godine i svibnju 2010. godine) te je otvoren za sve prihvatljive ponuditelje kako je utvrđeno smjernicama.
 5. Dokumentacija za nadmetanje i dodatne preslike mogu se preuzeti nakon dostave pisanog zahtjeva na niže navedenu adresu (osobno, faksom ili e-mailom) i plaćanja bespovratne naknade od 200,00 HRK. Dokumentacija za nadmetanje preuzima se u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Radnička cesta 80, prijamni ured u predvorju, 10000 Zagreb. Prilikom preuzimanja dokumentacije za nadmetanje obavezna je prethodna najava dan ranije. Uplata se vrši u korist Državnog proračuna Republike Hrvatskena račun br. 1001005-1863000160, model: 64, poziv na broj: 9733-47053-OIB uz naznaku u opisu plaćanja „Dokumentacija za nadmetanje - Betina“. Dokumentacija za nadmetanje može biti poslana poštom ili kurirskom službom na adresu navedenu u pisanom zahtjevu ponuditelja. Ponuditelj će snositi sve troškove povezane s dostavom dokumentacije za nadmetanje kurirskom službom.
 6. Svaki ponuditelj mora posjedovati dopuštenje Ministarstva kulture RH za izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru. Sposobnost se dokazuje važećim Rješenjem Ministarstva kulture RH o dopuštenju za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, izdano temeljem čl. 100. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ((NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN 136/12 , NN 157/13,NN 152/14, NN 98/15 - Uredba), a prema Pravilniku o uvjetima za pravne i  fizičke osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03 i 44/10), i to dopuštenjem za izvođenje građevinskih ili građevinsko-obrtničkih radova na nepokretnom kulturnom dobru (čl. 2. st.1. točka 5. Pravilnika). Ostali kvalifikacijski zahtjevi navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje.
 7. Svaki ponuditelj radova prije dostave ponude dužan je obići lokalitet gradnje.
 8. Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti detaljnije obavijesti ili pregledati dokumentaciju za nadmetanje na gore navedenoj adresi radnim danom od 9 do 15 sati uz obaveznu prethodnu najavu.
 9. Ponude moraju biti valjane 90 dana od dana otvaranja ponuda. Sve ponude moraju sadržavati jamstvo ponude u iznosu od 70.000,00 kuna.
 10. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 3.650.000,00 kuna (ovaj iznos uključuje PDV i iznos za nepredviđene troškove koji je definiran u Odjeljku 9. Troškovnik dokumentacije za nadmetanje).
 11. Ponude treba dostaviti na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Radnička cesta 80, prijamni ured u predvorju, 10000 Zagreb najkasnije do 11:00 sati, 18. veljače 2016. godine po lokalnom vremenu. Ponude se ne smiju dostaviti elektroničkim putem. Zakašnjele se ponude neće primiti. Ponude će se fizički otvoriti u 11:00 sati, 18. veljače 2016. godine uz nazočnost ovlaštenih predstavnika ponuditelja koji tomu žele prisustvovati.
 12. Zakašnjele se ponude neće primiti te će se neotvorene vratiti ponuditeljima.

Kontakt informacije:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode

Projekt integracije u EU Natura 2000

N/r g. Nino Gunjača, Radnička cesta 80/18, 10000 Zagreb

Tel. +385 1 48 66 141, Faks: +385 1 48 66 180, E-mail: nino.gunjaca@mzoip.hr

KLASA: 612-07/16-02/02, URBROJ: 517-16-2

-----------------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP)

IBRD zajam br. 8021-HR

 Obavijest o rezultatu natječaja prema

Pozivu na podnošenje ponuda za izvođenje radova rekonstrukcije dijela postojeće građevine Društvenog doma u Betini u Prezentacijski centar PP Vransko jezero i NP Kornati, br. NIP-01-17-2

 1. U sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (IBRD zajam br. 8021-HR) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisalo je natječaj za podnošenje ponuda za izvođenje radova rekonstrukcije dijela postojeće građevine Društvenog doma u Betini u Prezentacijski centar PP Vransko jezero i NP Kornati, koji je objavljen 15. siječnja 2016. u Narodnim novinama br. 5/16 (br. poziva NIP-01-17-2).
 2. Natječaj za nabavu radova proveden je metodom i postupcima domaćeg nadmetanja (National Competitive Biding – NCB) utvrđenim u s mjernicama Svjetske banke: „Nabava temeljem IBRD zajmova i IDA kredita“ (svibanj 2004. godine, revidirano u listopadu 2006. godine i svibnju 2010. godine) te je bio otvoren za sve prihvatljive ponuditelje kako je utvrđeno smjernicama.
 3. Nazivi svih ponuditelja koji su dostavili ponude s ponuđenim cijenama kako su pročitane prilikom otvaranja ponuda su sljedeće:

Ponuditelj

 

Cijena ponude s PDV-om (u kunama)

 1.  

EDING d.o.o.

 

4.125.369,33

 1.  

MINIGRADNJA d.o.o.

 

3.970.395,08

 1.  

Zajednički nastup: MONTEL d.o.o.
i NERING d.o.o.

 

3.559.860,98

 1.  

TIM-COLOR d.o.o.

 

3.922.381,38

 1. Ponuda zajedničkog nastupa MONTEL d.o.o. i NERING d.o.o. nije prihvatljiva zbog neprihvatljivog jamstva ponude. Sukladno članku 16.2 „Odjeljak 1. – Upute ponuditeljima“ dokumentacije za nadmetanje jamstvo za ponudu mora biti valjano dvadeset i osam (28) dana dulje od roka valjanosti ponude. U ovom slučaju jamstvo za ponudu (GARANCIJA br. 81-40-16053-9 izdana od ŠTEDBANKE d.d. Zagreb) vrijedi najkasnije do 20.05.2016. godine odnosno svaki zahtjev za plaćanjem prema toj garanciji mora biti zaprimljen do navedenog datuma. Uzimajući u obzir zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje za razdobljem valjanosti jamstva za ponudu datum valjanosti garancije je trebao biti najmanje do 15. lipnja 2016. godine.
 2. Nazivi svih ponuditelja čije ponude su ocjenjivane:

Ponuditelj

 

Aritmetičke greške

 

Iznos/pričuva za nepredviđene troškove

 

Prilagođena cijena ponude nakon
aritmetičkih ispravaka (s PDV-om, bez iznosa za nepredviđene troškove)

EDING d.o.o.

 

0,00

 

375.033,58

 

3.750.335,75

MINIGRADNJA d.o.o.

 

0,00

 

360.945,01

 

3.609.450,07

TIM-COLOR d.o.o.

 

0,00

 

356.580,13

 

3.565.801,25

 1. Naziv uspješnog ponuditelja s cijenom, trajanjem i kratkim prikazom opsega dodijeljenog ugovora su sljedeći:

Naziv uspješnog ponuditelja:

 

TIM-COLOR d.o.o. iz Zagreba

Iznos ugovora:

 

3.922.381,38 kn s PDV-om

Trajanje ugovora:

 

Namjeravani će datum završetka za sve radove biti 6 mjeseci
od datuma početka radova.

Opseg dodijeljenog ugovora:

 

Radovi rekonstrukcije uključuju građevinsko – obrtničke radove,
radove na električnoj instalaciji, instalaciji vodovoda i odvodnje,
termotehničkim instalacijama, radove na montaži dizala i
unutarnjem uređenju prostora u prizemlju objekta.

 1. Neuspješni ponuditelji mogu od naručitelja pisanim putem zatražiti dodatno objašnjenje ili zakazati sastanak za pojašnjenje neuspjeha njihovih ponuda. Ponuditelji zahtjev za objašnjenjem podnose u pisanom obliku na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Jedinica za provedbu projekta, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Uprava za zaštitu prirode
Projekt integracije u EU Natura 2000
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

 

Tel. +385 1 48 66 141
Faks: +385 1 48 66 180
KLASA: 612-07/16-02/02
URBROJ: 517-16-17

 

Obavijest o rezultatu nadmetanja prema Pozivu na podnošenje ponuda za nabavu lakih navalnih protupožarnih vozila br. MENP/NCB/14/05

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP)
IBRD zajam br. 8021-HR
Obavijest o rezultatu nadmetanja prema
Pozivu na podnošenje ponuda za nabavu lakih navalnih protupožarnih vozila
br. MENP/NCB/14/05

 1. U sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (IBRD zajam br. 8021-HR) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisalo je nadmetanje za podnošenje ponuda za nabavu lakih navalnih protupožarnih vozila, koji je objavljen 6. studenog 2015. u Narodnim novinama br. 122/15 (br. poziva MENP/NCB/14/05).
 2. Nadmetanje za nabavu robe proveden je metodom i postupcima domaćeg nadmetanja (National Competitive Biding – NCB) utvrđenim u smjernicama Svjetske banke: „Nabava temeljem IBRD zajmova i IDA kredita“ (svibanj 2004. godine, revidirano u listopadu 2006. godine i svibnju 2010. godine) te je bio otvoren za sve prihvatljive ponuditelje kako je utvrđeno smjernicama.
 3. Nazivi svih ponuditelja koji su dostavili ponude s ponuđenim cijenama kako su pročitane prilikom otvaranja ponuda su sljedeće:

Ponuditelj

Cijena ponude s PDV-om u kunama

FLAMMIFER d.o.o., Ozalj

3.274.325,00

 1. Rezultati ocjene ponuda: Ponuda tvrtke FLAMMIFER d.o.o. iz Ozlja ne sadrži odstupanja od traženih tehničkih specifikacija te udovoljava svim ostalim traženim kriterijima.
 1. Naziv uspješnog ponuditelja s cijenom, trajanjem i kratkim prikazom opsega dodijeljenog ugovora su sljedeći:

Naziv uspješnog ponuditelja:

FLAMMIFER d.o.o. iz Ozlja

Iznos ugovora:

3.274.325,00 kn (tri milijuna dvjesto sedamdeset četiri tisuće i tristo dvadeset pet kuna) - iznos s PDV-om

Trajanje ugovora:

Dvadeset jedan (21) tjedan od datuma ugovora

Opseg dodijeljenog ugovora:

Dobava osam (8) lakih navalnih protupožarnih vozila za javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode.

 1. Neuspješni ponuditelji mogu od naručitelja pisanim putem zatražiti dodatno objašnjenje ili zakazati sastanak za pojašnjenje neuspjeha njihovih ponuda. Ponuditelji zahtjev za objašnjenjem podnose u pisanom obliku na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Projekt integracije u EU Natura 2000, Jedinica za provedbu projekta, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Uprava za zaštitu prirode
Projekt integracije u EU Natura 2000
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Tel. +385 1 48 66 141
Faks: +385 1 48 66 180
KLASA: 612-07/14-01/273
URBROJ: 517-16-17