27.10.2020. - Javni poziv Stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja za 2020. godinu

24.3.2021. OBAVIJEST

Započela je dostava Ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na stipendiju temeljem prijave na Javni poziv “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” za 2020.
Uslijed velikog broja korisnika kojima je potrebno dostaviti primjerke Ugovora, sam proces dostave bit će nešto usporeniji. Svim korisnicima, uz dva primjerka Ugovora, dostavit će se i obavijest koja sadrži sve potrebne informacije o daljnjem postupanju.
Za potrebe korištenja stipendije dodijeljene po Projektu „Stipendije učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2020. godinu prihvatljiva je bjanko zadužnica izdana prošle godine.


12.3.2021. OBAVIJEST
 
S obzirom na znatno veći broj administrativno prihvatljivih Prijava u odnosu na broj stipendija koje je moguće dodijeliti sukladno osiguranim financijskim sredstvima za provedbu  Projekta “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima”, a temeljem odredbe Točke 10.2. navedenog Projekta, formirana je bodovna lista Podnositelja prijava koji sukladno ostvarenim bodovima ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija. Popis učenika koji sukladno ostvarenim bodovima ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija raspoloživ je putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr/objava.aspx?godina=2020.
 
Svi korisnici stipendija obavijestit će se isključivo pisanim putem, dostavom Ugovora i dopisa koji sadrži odgovarajuću uputu. Molimo da u svezi daljnjih postupanja u svrhu korištenja stipendije u periodu do dostave Ugovora ne kontaktirate stručne službe jer se na taj način značajno otežava cjelokupni proces provođenja Projekta sa velikim brojem korisnika stipendija.
 
Podnositelji prijava koji se ne nalaze na popisu nisu ostvarili dovoljan broj bodova za dodjelu stipendije. Po završetku svih administrativnih procesa Podnositelji prijava koji nisu ostvarili pravo na stipendiju bit će obaviješteni pisanim putem te napominjemo da zbog velikog broja prijava nećemo biti u mogućnosti pružati informacije o njihovom statusu.
 
Ukoliko se za provedbu navedenog Projekta osiguraju dodatna sredstva na koji način bi bilo moguće dodijeliti veći broj stipendija o navedenoj okolnosti će se pravovremeno komunicirati putem objave na ovim stranicama.


8.3.2021. OBAVIJEST

Završena je administrativna obrada zaprimljenih prijava na Projekt “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” za 2020. godinu.
U tijeku je proces formiranja bodovne liste na temelju koje će stipendije biti odobrene korisnicima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava namijenjenih za ovaj Projekt.
Popis korisnika koji ostvaruju pravo na stipendiju bit će objavljen do 12. ožujka.


26.1.2021. OBAVIJEST

Administrativna obrada zaprimljenih Prijava na Projekt “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” za 2020. godinu je u tijeku. Od ukupno zaprimljenih 6162 Prijava obrađeno je više od 4000 Prijava, a objava popisa učenika koji su ostvarili pravo na stipendiju planirana je krajem veljače.
Informacije u svezi statusa pojedinačnih prijava raspoložive su putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr/. Napominjemo kako prikaz podataka nije moguć ukoliko pojedina Prijava još nije administrativno obrađena. Također, obrađene Prijave do trenutka dodjele stipendije ili odbijanja imaju status „U Obradi“.
Zahvaljujemo na razumijevanju.


INFORMACIJA ZA PRIJAVITELJE PO PROJEKTU STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA ZA 2020. GODINU
 
 
Rezultati provedbe Projekta “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” za 2020. godinu bit će objavljeni nakon završetka procesa administrativne obrade svih 6162 zaprimljenih prijava.
Informacije u svezi statusa pojedinačnih prijava raspoložive su putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr/. Po obradi svih zaprimljenih prijava i završetka procesa dodijele stipendija na navedenoj poveznici objavljuje se popis učenika koji su ostvarili pravo na stipendiju.
Napominjemo kako prikaz podataka nije moguć ukoliko pojedina Prijava još nije administrativno obrađena.
Zahvaljujemo na razumijevanju.

****

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2020. godinu. Prijave se zaprimaju od 27.10.2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 30.11.2020. godine.
 
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).
 
Namjena sredstava je za sufinanciranje troškova školovanja učenicima koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima iz sustava vezanih obrta koja se izvode po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).
 
Iznos potpore koji se može dodijeliti je 18.000,00 kuna za školsku godinu 2020./2021. (rujan 2020. godine - kolovoz 2021. godine).
Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima u dva obroka:
  • I razdoblje: rujan 2020. godine - veljača 2021. godine, isplata u I kvartalu 2021. godine,
  • II razdoblje: ožujak 2021. - kolovoz 2021. godine, isplata u II kvartalu 2021. godine.
 
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 27.10.2020. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA  I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 
Upiti u svezi prijava na ovaj Projekt dostavljaju se u razdoblju zaprimanja prijava, od 27. listopada do 30. studenoga 2020. godine, putem elektroničke pošte na adresu: stipendije@mingor.hr.

Prije slanja upita molimo da provjerite da li je na Vaše pitanje već ponuđen odgovor u priloženoj tablici koja će se po potrebi osvježavati dodatnim upitima i odgovorima.
 


II. Izmjena Javnog poziva
II. Izjmena projekta
Izmjena Javnog poziva
Izmjena projekta
Javni poziv
Projekt
Prijavni obrazac
Skupna izjava
Ugovor
Obrazac 1
Obrazac 2
Pitanja i odgovori