16.12.2020. - Objava Otvorenog javnog poziva za Projekt "Naukovanje za obrtnička zanimanja" za 2020. godinu

27.8.2021. - OBAVIJEST

Sljedećeg tjedna započinje dostava ugovora o dodjeli bespovratne potpore po Projektu „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2020. godinu.
 
U cilju informiranja podnositelja prijava na navedeni Projekt, ističemo da je Operacija „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja“ bila predmet revizije sustava upravljanja i kontrole za Europski socijalni fond (ESF).
Budući da je nadležno tijelo izdalo obvezujuće preporuke Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao i krajnjim korisnicima, aktivnosti ugovaranja time su bile usporene.
U ovom trenutku, proces dodjele se nastavlja te od sljedećeg tjedna kreće dostava ugovora.


20.01.2021. - OBAVIJEST 

Rok za podnošenje Prijava na Projekt "Naukovanje za obrtnička zanimanja" za 2020. godinu produžen je do 13. veljače 2021. godine


Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2020. godinu.
Prijave se zaprimaju isključivo od 4. do 30. siječnja 2021. godine.
 
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode naukovanje za učenike koji se obrazuju za zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).
 
Namjena sredstava je sufinanciranje troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za vrijeme provedeno na naukovanju, naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji provodi naukovanje i troškova nabave opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezano s potrebama učenika na naukovanju.
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.
 
Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 4. siječnja do 30. siječnja 2021. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
„Prijava na Otvoreni javni poziv – Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 
 
Podnositelji prijava se za potrebne informacije u svezi podnošenja Prijave upućuju na službenu stranicu Ministarstva (gospodarstvo.gov.hr) na kojoj će se kontinuirano objavljivati odgovori na najčešća pitanja.
Upiti u svezi prijava na ovaj Otvoreni javni poziv dostavljaju se zaključno do 30. siječnja 2021. godine putem elektroničke pošte na adresu: naukovanje@mingor.hr.

Izmjena Otvorenog javnog poziva
II. Izmjena Javnog poziva Naukovanje za obrtnička zanimanja
Otvoreni javni poziv
III. izmjena Programa dodjele potpora male vrijednosti
IV. Izmjena Programa Naukovanje za obrtnička zanimanja
Prijavni obrazac NAUKOVANJE/2020
Obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti
Skupna Izjava NAUKOVANJE/2020
Obrazac Ugovora o dodjeli bespovratne potpore
Izjava učenika NAUKOVANJE/2020
Obrazac Završnog izvještaja
Pitanja i odgovori

Prilog 1. Tablica procijenjenih troškova i evidencija nazočnosti na naukovanju

Oznake vidljivosti:
Oznaka vidljivosti - naljepnica
Oznaka vidljivosti A4