1.4.2022. Komercijalizacija inovacija

TRAJNO OTVORENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“. (Referentni broj: C1.1.2. R2-I5) kojim će se poticati investicije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP) usmjerenih na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

Cilj Poziva
Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :
 • Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
 • Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)
Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.
 
Raspoloživi iznos sredstava: 380.000.000,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:
 • najniži iznos 760.000,00  HRK
 • najviši iznos 5.320.000,00  HRK.
 
Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO
 • od 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati
 • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine
 
Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022.
 
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 20. travnja 2022. do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE
Komercijalizacija inovacija“ (C1.1.2. R2-I5), 14. travnja 2022.
 
Virtualna radionica za poziv na dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija “ (C1.1.2. R2-I5) održat će se u četvrtak, 14. travnja 2022. s početkom u 13 sati. Radionica će se održati putem platforme MS Teams. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje putem elektroničke pošte ki-npoo@mingor.hr zaključno s 13. travnja 2022. do 12 sati. Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti MS Teams poveznicu i upute vezane uz sudjelovanje na radionici. Zbog ograničenog broja korisnika MS Teams platforme, molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po instituciji/poduzetniku.

Očekivano trajanje radionice: 2 sata.

Na radionicu se možete prijaviti slanjem poruke na: ki-npoo@mingor.hr s naznakom „Prijava na virtualnu radionicu“. Nakon zaprimljenih prijava, na Vaš mail ćete zaprimiti poveznicu na radionicu i upute vezane uz platformu MS Teams. U slučaju tehničkih poteškoća tijekom same radionice po potrebi će se organizirati dodatni termin.
 
 
Snimka i prezentacija s virtualne radionice održane 14.4.2022.
 
Slijedom održane virtualne radionice poziva „Komercijalizacija inovacija“ (C1.1.2.R2-I5) održane 14.4.2022. godine, obavještavamo Vas da je prezentacija s radionice dostupna na poveznici:
 
prezentacija "Komercijalizacija inovacija"
 
Snimka virtualne informativne radionice navedenog Poziva dostupna je na youtube kanalu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na poveznici:
 
Poveznica na YT kanal MINGOR-a

https://www.youtube.com/watch?v=DLfyqQ3elpA 

 
OBAVIJEST (20. travnja 2022.)
Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 20. travnja 2022. prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Komercijalizacija inovacija” (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)

Izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva, a unesene su u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute.
Izmijenjeni su slijedeći dokumenti: 
 • Upute za prijavitelje
 • Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/portal), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva. 
OBAVIJEST (11. svibnja 2022.)
Objava 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Komercijalizacija inovacija” (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)

Izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva, a unesene u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute.
Izmijenjeni su slijedeći dokumenti: 
 • Upute za prijavitelje - u dijelu Troškovi plaća osoblja
 • Obrazac 5. Financijski podaci – otključane su sve potrebne ćelije
 • Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - Kontrolna lista za ocjenjivanje kvalitete
 • Prilog 4.  Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi – poveznice za objavu Poziva na dostavu ponuda
 • Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama – poveznice za objavu Poziva na dostavu ponuda
 • Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi
 • Prijavni obrazac :
  • u kartici Projekt – upute za popunjavanje u poljima: ANALIZA IZVEDIVOSTI I OPCIJA, DETALJNI OPIS PROJEKTA UNAPRJEĐENJA POSLOVNIH PROCESA i FINANCIJSKA ANALIZA
  • u kartici Aktivnosti – u polju AKTIVNOSTI PROJEKTA obavezan je unos datuma početka provedbe

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/portal), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva.

 
OBAVIJEST (29. lipnja 2022.)
 Privremena obustava Poziva „KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA" (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)
 
Obavještavamo potencijalne prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Komercijalizacija inovacija" (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01) da je predmetni Poziv obustavljen 29. lipnja 2022. u 23:59 sati na razdoblje od 90 dana, odnosno do 27. rujna 2022.

Poziv se obustavlja na određeno vrijeme uslijed prekoračenja 200 % ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava, sukladno poglavlju „Kako se prijaviti“, točki „Projektni prijedlog“ u Uputama za prijavitelje.
Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eNPOO biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga. Svi projektni prijedlozi koji se pokušaju registrirati u sustav eNPOO unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uzeti u razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Poziva, obavijesti će biti objavljene na mrežnim stranicama https://fondovieu.gov.hr/ i https://planoporavka.gov.hr/natjecaji/86, te na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Sukladno Uputama za prijavitelje, pitanja se mogu postavljati tijekom trajanja Poziva, stoga se tijekom razdoblja obustave Poziva, obustavlja i zaprimanje pitanja te na ista nadležno tijelo neće odgovarati.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, ili uslijed drugih okolnosti, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na mrežnim stranicama https://fondovieu.gov.hr/ i https://planoporavka.gov.hr/natjecaji/86 te na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, navodeći točan datum zatvaranja.

 
OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE (26. rujna 2022.)
NAJAVA ZATVARANJA POZIVA „KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA"
(referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)
 
Obavještavamo potencijalne prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Komercijalizacija inovacija" (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01) da će se predmetni Poziv, obustavljen 29. lipnja 2022. godine u 23:59 h, zatvoriti 27. rujna 2022. godine u 11:00 h zbog iscrpljenja raspoložive financijske alokacije Poziva.
 
Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eNPOO biti obaviješteni o statusu svog projektnog prijedloga.