Projekt Svjetske banke „Tehnička pomoć Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za održivo gospodarenje otpadom – prijelaz na kružno gospodarstvo“

Slika /slike/RAS_circular_economy_Vizuali-05.jpg
Projekt Svjetske banke „Tehnička pomoć Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za održivo gospodarenje otpadom – prijelaz na kružno gospodarstvo“ započeo je u rujnu 2020. godine i traje do studenoga 2022. godine. Projekt obuhvaća dijagnostičku studiju kružnog gospodarstva, akcijski plan kružnog gospodarstva za građevni otpad, analizu i preporuke za usklađenje Plana gospodarenja otpadom RH 2017 .- 2022. s kružnim gospodarstvom, prijedlog komunikacijskog plana za kružno gospodarstvo i osnivanje Odbora za kružno gospodarstvo te jačanje kapaciteta koji uključuje 6 regionalnih radionica o primjeni koncepta kružnog gospodarstva u gospodarenju otpadom u RH s naglaskom na građevinski otpad i otpad od rušenja (Zagreb 23. - 24. 5. 2022., Rijeka 25. - 26. 5. 2022., Varaždin 6. - 7. 6. 2022., Osijek 8. - 9. 6. 2022., Split 28. - 29. 6. 2022., Dubrovnik 30. 6. - 1. 7. 2022.), 3 webinara o kružnom gospodarstvu – iskustvo Austrije (6. 5. 2022.), ponovna uporaba (12. 7. 2022.) i gospodarenje plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu u EU i Republici Hrvatskoj (13. 9. 2022.) te 2 studijska putovanja u države koje su uspješno implementirale kružno gospodarstvo (Slovenija 2. - 3. 6. 2022., Nizozemska 3. - 6. 7. 2022.).

Izrađeni dokumenti, prezentacije s održanih radionica i webinara i izvješća sa studijskih putovanja dostupni su na: https://www.worldbank.org/en/country/croatia/brief/croatia-circular-economy-approaches-in-solid-waste-management#1.