Odbor za politiku okoliša (CEP)

UN Odbor za politiku okoliša (Committe on Environmental Policy) pruža zajedničke smjernice politike na području okoliša i razvoja, priprema ministarske sastanke, izrađuje međunarodne zakone na području okoliša te podupire međunarodne inicijative u UN/ECE regiji. Rad CEP-a temelji se na tri osnovna strateška stupa:

  1. sudjelovanje u dvjema glavnim međunarodnim procesima suradnje tj. u procesu Okoliš za Europu (Environment for Europe) te u regionalnom promicanju Agende 21 i Plana provedbe iz Johannesburga;
  2. izrada i provedba Izvješća o stanju okoliša (Environmental Performance Reviews) za zemlje srednje i istočne Europe;
  3. jačanje sveukupne učinkovitosti konvencija o okolišu i razmjena iskustva u svezi s njihovom provedbom.

Ministarstvo je uključeno u rad CEP-a i sudjeluje na sjednicama CEP-a te u pojedinim radnim skupinama.

Link: UN/ECE Committee on Environmental Policy (CEP)