Novosti

  • Plan upravljanja vodnim područjima 2022.-2027., javna rasprava od 10. siječnja do 9. veljače 2023., informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji Postupci strateške procjene, nadležno tijelo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja