Novosti

  • Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Srbije za razdoblje do 2030. godine s projekcijama do 2050. godine, javna rasprava od 21. kolovoza do 19. rujna 2023., informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji Postupci strateške procjene, nadležno tijelo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja