Novosti

  • Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske 2022.–2027., javna rasprava od 2. lipnja do 2. srpnja 2023., informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji Postupci strateške procjene, nadležno tijelo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja