Novosti

  • Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022. – 2027. godine), javna rasprava od 27. srpnja do 26. kolovoza 2021., informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji Prekogranični postupci strateške procjene
 
  • Program Interreg Euro-MED 2021-2027, javna rasprava od 31. ožujka do 30. travnja 2021., informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji Prekogranični postupci strateške procjene
 
  • Pomorski prostorni plan Republike Slovenije, javna rasprava od 1. travnja do 3. svibnja 2021., informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji Prekogranični postupci strateške procjene