Agrokoka - Pula d.o.o., farma za uzgoj pilenki Želiski, Općina Barban