Završna konferencija

U ožujku 2015. godine održana je prva uvodna konferencija o Strategiji niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske na kojoj je predstavljen projekt izrade stručnih podloga i pristup izradi Strategije. Izvršitelj projekta izrade stručnih podloga, tvrtka EKONERG provela je mnogobrojne analize, utvrđene su mjere i učinci mjera na gospodarstvo, okoliš, prirodu i društvo. Projektom su obuhvaćene i održane sektorske radionice s ciljem provedbe SWOT analize i utvrđivanja polaznih podataka i mjera za scenarije i to za sektore Energetika i industrija, Promet, Zgradarstvo, Poljoprivreda i LULUCF te Odlaganje otpada.

U svrhu prezentiranja završnih rezultata analiza projekta izrade stručnih podloga za Strategiju i Akcijskog plana provedbe Strategije dana 18. prosinca 2015. godine Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i EKONERG održali su drugu, ujedno i Završnu konferenciju o Strategiji niskougljičnog razvoja.  Na konferenciji su prezentirane mjere i scenariji  niskougljičnog razvoja, ciljevi smanjenja emisija po sektorima, smjernice i načini financiranja.