Proizvodi i usluge koje imaju znak Prijatelj okoliša

Uvjeti uporabe znaka Prijatelj okoliša:

  • znak Prijatelj okoliša smije biti istaknut samo na proizvodu za koji je znak dodijeljen, u cilju njegova promicanja i to samo u roku u kojem je odobreno korištenje znaka,
  • na nositelju znaka je obveza da održava kakvoću proizvoda prema zahtjevima mjerila po kojima je znak i dodijeljen.

Inspektor zaštite okoliša, u inspekcijskom nadzoru, nadzire krše li se uvjeti pod kojima je znak dodijeljen, kao i zakonske odredbe.

Kontakt: eko-oznake@mzoe.hr