Ažurirani Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. - 2030. NECP

Uprave nadležne za klimu i energetiku, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u postupku su ažuriranja Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. (NECP).
Izrada i ažuriranje NECP radi se temeljem EU Uredbe o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime (Uredba (EU) 2018/1999) te je ključno za ostvarivanje zajedničkih ambicija klimatske neutralnosti. Rok za dostavu nacrta ažurirane verzije u Europsku Komisiju je lipanj 2023., dok konačna verzija treba biti dostavljena u lipnju 2024.

1. verzija Nacrta ažuriranog NECP-a za dostavu 30.6.2023. za komentiranje

Uz NECP, svake dvije godine EU Uredba obvezuje države članice da izrade Izvješće o napretku NECP-a. Prvo izvješće o napretku NECP-a ispred Republike Hrvatske dostavljeno je u Europsku komisiju 15. ožujka 2023.
 
Prvi NECP dostavljen je u Europsku komisiju 2019. godine i dostupan je na POVEZNICI.  
 
Cilj ažuriranja NECP-a je  predvidljivost i mobilizacija potrebnih ulaganja kako bi se ostvarila zajednička ambicija klimatske neutralnosti te pravedna i poštena tranzicija uz energetska sigurnost i cjenovnu pristupačnost.
 
Višerazinski dijalog, Ministarstvo provodi u suradnji s Regionalnom energetskom i klimatskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) u okviru projekta LIFE - NECPlatform koji za cilj ima podržati RH uspostavljanjem i upravljanjem stalnih platformi za dijalog o klimi i energiji na više razina te poziva na bolju integraciju lokalnih i regionalnih vlasti, civilnog društva, poduzeća i drugih dionika u razvoju i praćenju nacionalnih i klimatskih politika, uključujući NECP-ove. Do kraja izrade konačne ažurirane verzije NECP-a (lipanj 2024.), planirano je održavanje minimalno 6 radionica.

1. radionica višerazinskog dijaloga održana je 21.03.2023. Prezentacije s radionice možete pronaći na sljedećim poveznicama:
2. radionica višerazinskog dijaloga održana je 18.05.2023. Prezentacije s radionice možete naći na sljedećoj poveznici:
NECP sadrži 105 mjera koje su u nadležnosti različitih tijela državne uprave te se zbog učinkovitije implementacije mjera organiziraju i sektorske radionice na kojima se raspravlja o konkretnim mjerama po pet dimenzija Strategije energetske unije.

1. sektorska radionica Energetska učinkovitost održana je 27.03.2023. Prezentacije s radionice možete pronaći na sljedećim poveznicama: 
2. sektorska radionica Obnovljivi izvori energije i promet održana je 27.03.2023. Prezentacije s radionice možete pronaći na sljedećim poveznicama:   
3. sektorska radionica Energetska sigurnost i energetsko tržište održana je 30.03.2023. Prezentacije s radionice možete pronaći na sljedećim poveznicama:
 
4. sektorska radionica Poljoprivreda, LULUCF, otpad održana je 30.03.2023. Prezentacije s radionice možete pronaći na sljedećim poveznicama:

5. sektorska radionica Inovacije, istraživanja i konkurentnost održana je 05.05.2023. Prezentaciju s radionice možete naći na sljedećoj poveznici: