Ažurirani Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. - 2030. NECP

Uprave nadležne za klimu i energetiku, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u postupku su ažuriranja Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. (NECP).
Izrada i ažuriranje NECP radi se temeljem EU Uredbe o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime (Uredba (EU) 2018/1999) te je ključno za ostvarivanje zajedničkih ambicija klimatske neutralnosti. Rok za dostavu nacrta ažurirane verzije u Europsku Komisiju je lipanj 2023., dok konačna verzija treba biti dostavljena u lipnju 2024.

Vremenski plan aktivnosti nakon dostave Nacrta ažuriranog NECP-a:
  • Radionice i sastanci - kontinuirano
  • Zaprimanje preporuka EK - prosinac 2023.
  • Dorada ažuriranog NECP-a prema preporukama EK
  • Prikupljanje mišljenja (1. krug tijela državne uprave) - veljača 2024.
  • Objava ažuriranog NECP-a na E savjetovanje - travanj 2024.
  • Prikupljanje mišljenja (2. krug tijela državne uprave) - svibanj 2024.
  • Dorada ažuriranog NECP-a prema prikupljenim mišljenjima tijela državne uprave i zainteresirane javnosti putem E savjetovanja
  • Najava ažuriranog NECP-a na Vladi RH - svibanj 2024.
  • Dostava ažuriranog NECP-a u EK - lipanj 2024.

1. verzija Nacrta ažuriranog NECP-a za dostavu 30.6.2023. za dostavu mišljenja

Dostava mišljenja na niskougljicno@mingor.hr do 21.06.2023.
  18.12.2023.

Uz NECP, svake dvije godine EU Uredba obvezuje države članice da izrade Izvješće o napretku NECP-a. Prvo izvješće o napretku NECP-a ispred Republike Hrvatske dostavljeno je u Europsku komisiju 15. ožujka 2023.
 
Prvi NECP dostavljen je u Europsku komisiju 2019. godine i dostupan je na POVEZNICI.  
 
Cilj ažuriranja NECP-a je  predvidljivost i mobilizacija potrebnih ulaganja kako bi se ostvarila zajednička ambicija klimatske neutralnosti te pravedna i poštena tranzicija uz energetska sigurnost i cjenovnu pristupačnost.
 
Višerazinski dijalog, Ministarstvo provodi u suradnji s Regionalnom energetskom i klimatskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) u okviru projekta LIFE - NECPlatform koji za cilj ima podržati RH uspostavljanjem i upravljanjem stalnih platformi za dijalog o klimi i energiji na više razina te poziva na bolju integraciju lokalnih i regionalnih vlasti, civilnog društva, poduzeća i drugih dionika u razvoju i praćenju nacionalnih i klimatskih politika, uključujući NECP-ove. Do kraja izrade konačne ažurirane verzije NECP-a (lipanj 2024.), planirano je održavanje minimalno 6 radionica.

1. radionica višerazinskog dijaloga održana je 21.03.2023. Prezentacije s radionice možete pronaći na sljedećim poveznicama:
2. radionica višerazinskog dijaloga održana je 18.05.2023. Prezentacije s radionice možete naći na sljedećoj poveznici:
3. radionica višerazinskog dijaloga održana je 13.07.2023. Prezentaciju s radionice možete pronaći na sljedećoj poveznici:
NECP sadrži 105 mjera koje su u nadležnosti različitih tijela državne uprave te se zbog učinkovitije implementacije mjera organiziraju i sektorske radionice na kojima se raspravlja o konkretnim mjerama po pet dimenzija Strategije energetske unije.

1. sektorska radionica Energetska učinkovitost održana je 27.03.2023. Prezentacije s radionice možete pronaći na sljedećim poveznicama: 
2. sektorska radionica Obnovljivi izvori energije i promet održana je 27.03.2023. Prezentacije s radionice možete pronaći na sljedećim poveznicama:   
3. sektorska radionica Energetska sigurnost i energetsko tržište održana je 30.03.2023. Prezentacije s radionice možete pronaći na sljedećim poveznicama:
 
4. sektorska radionica Poljoprivreda, LULUCF, otpad održana je 30.03.2023. Prezentacije s radionice možete pronaći na sljedećim poveznicama:

5. sektorska radionica Inovacije, istraživanja i konkurentnost održana je 05.05.2023. Prezentaciju s radionice možete naći na sljedećoj poveznici:
6. radionica Procjena fiskalnog učinka održana je 6.10.2023. Excel  tablicu s mjerama prikazanu na radionici možete naći na sljedećoj poveznici:
7. sektorska radionica Inovacije, istraživanja i konkurentnost održana je 10.10.2023. Excel  tablicu s mjerama prikazanu na radionici možete naći na sljedećoj poveznici:
8. sektorska radionica Bankari i privatna ulaganja održana je 12.10.2023. Prezentaciju s radionice možete naći na sljedećoj poveznici:
9. sektorska radionica poljoprivreda i šumarstvo održana je 17.10.2023. Prezentaciju s radionice možete naći na sljedećoj poveznici:

10. sektorska radionica promet održana je 20.10.2023. Prezentaciju s radionice možete naći na sljedećoj poveznici: