Očevidnici i Evidencije

 

O B A V I J E S T
 

NOVO - Upute za „Autentifikaciju korisnika“  za podnošenje zahtjeva za upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije) od 27. listopada 2022. godine.

Informacija o Autentifikaciji korisnika 
 

Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21, u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine određene su sljedeće nadležnosti za upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije):

  • nadležno upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba (u daljem tekstu: županija i Grad Zagreb):
 
  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik nusproizvoda koji nastaje na lokaciji koja je na području njene nadležnosti (članak 15. Zakona)
  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja (članak 46. Zakona)
  • vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta (članak 47. Zakona)
  • vodi Evidenciju centara za ponovnu uporabu (članak 16. Zakona) 
 
  • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada (članak 44. Zakona)


Upute za upis u evidenciju centara za ponovnu uporabu

Slijedom navedenog, stupanjem na snagu Zakona svi zahtjevi u nadležnosti županije i Grada Zagreba za upis u odgovarajuće očevidnike ili evidencije dostavljaju se nadležnom tijelu kako je navedeno, a elektronički upis zahtjeva može se provesti i na stranicama ovog Ministarstva na sljedećim mrežnim poveznicama:

 

Očevidnik sakupljača i oporabitelja uspostavljen je stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom ("Narodne Novine", broj 106/22).
 
Upute za upis u očevidnike i evidenciju koji su u nadležnosti županija objavit će se na mrežnim stranicama županije i Grada Zagreba.
 

Zahtjev za upis u očevidnik u nadležnosti Ministarstva

 
Upute za upis u Očevidnike:
 
Stupanjem na snagu Zakona prestaje obaveza upisa u Očevidnik izvoznika/uvoznika otpada koji ne podliježu notifikacijskom postupku.

Izmjenu podataka i potvrđivanje namjere obavljanja djelatnosti u postojećim očevidnicima i evidenciji korisnici će samostalno obavljati u aplikaciji. Upute i inormacije o navedenom dostupne su u gore navedenim uputama "Upute za „Autentifikaciju korisnika“ .


Podaci upisani u odgovarajući očevidnik koji se javno objavljuju prikazani su u sljedećim popisima: