30.01.2020 - Poziv na razgovor za javni natječaj za odabir kandidata za mjesto predsjednika i dva člana Uprave u trgovačkom društvu Jadranski naftovod d.d.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
 
KLASA: 011-04/20-01/02
URBROJ: 517-10-2-20-4
Zagreb, 30. siječnja 2020. 
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za odabir kandidata za predsjednika i dva člana uprave trgovačkog društva Jadranski naftovod, d.d., Zagreb, objavljuje:
 
 
POZIV NA RAZGOVOR

 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za predsjednika i dva člana uprave trgovačkog društva Jadranski naftovod d.d. objavljen je u Narodnim novinama, broj: 04/20 od 10. siječnja 2020. te na mrežnim stranicama društva https://www.janaf.hr i u Večernjem listu.
 
Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja održat će se 4. veljače 2020. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

Poziv na razgovor.docx

30.01.2020. | doc (17kb)