27.08.2019. - Poziv na razgovor vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za direktora trgovačkog društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. Zagreb

Povjerenstvo za provođenje natječaja za odabir kandidata za direktora trgovačkog društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb objavljuje
 
                                                             POZIV NA RAZGOVOR
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za direktora trgovačkog društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb, objavljen u Narodnim novinama, br. 66/19 od 10. srpnja 2019. te na mrežnim stranicama društva https://www.hrote.hr/ljudski-potencijali i u Večernjem listu.

Razgovor s kandidatom, koji ispunjava formalno-pravne uvjete iz natječaja održat će se 28. kolovoza 2019. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

27.08.2019. Poziv na razgovor (pdf)