11.02.2020. – Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen dana 20.12.2019. godine

KLASA: 112-07/19-02/03
URBROJ: 517-02-1-1-20-253
Zagreb, 10. veljače 2020.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 770/7, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12 , 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog Javnog natječaja u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoe.hr i web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr objavljuje:
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA

Vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 125/19 od 20 prosinca 2020. godine, na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 245, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

 

POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA

11.02.2020. | pdf (857kb)