07.02.2020. POZIV NA RAZGOVOR Vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za imenovanje ravnatelja/ice Energetskog instituta Hrvoje Požar

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
KLASA: 011-04/20-01/01
URBROJ: 517-10-2-20-4
Zagreb, 7. veljače 2020.

Povjerenstvo za provođenje natječaja za odabir kandidata za imenovanje ravnatelja/ice Energetskog instituta Hrvoje Požar na razdoblje od četiri godine objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

Vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za imenovanje ravnatelja/ice Energetskog instituta Hrvoje Požar na razdoblje od četiri godine objavljenog u Narodnim novinama, broj: 04/20 od 10. siječnja 2020. te na mrežnim stranicama društva https://www.eihp@eihp.hr i u Večernjem listu.

Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja održat će se 12. veljače 2020. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

07.02.2020. Poziv na razgovor (pdf)